Achiziție servicii de instruire destinate inițierii și perfecționării în domeniul ”Noul Sistem de Control Intern managerial (SCIM)”

Privind achiziţia de: Servicii de  instruire destinate inițierii și perfecționării în domeniul ”Noul Sistem de Control Intern managerial (SCIM)”

Obiect achiziţie: Pachet formare profesională

Cod CPV: 80530000-8 Servicii de formare profesională; 55100000-1 Servicii hoteliere

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

  • FORMA / TIPUL DE INSTRUIRE: curs cu emitere de certificat ANC de perfecţionare/specializare, recunoscut la nivel naţional;
  • PERIOADA DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: în cursul lunii ianuarie 2020;
  • DURATA PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ:  4 zile instruire;
  • LOCUL DESFĂȘURĂRII PROGRAMULUI DE FORMARE PROFESIONALĂ: în România.

PREȚ SERVICII:

Prețul total unitar per pachet de formare profesională/cursant:

  • Maxim 2300 lei fără TVA/cursant, pentru situația în care programul de formare profesională se desfășoară în alte localități decât Cluj-Napoca;
  • Maxim 900 lei fără TVA/cursant, pentru situația în care programul de formare profesională se desfășoară în Cluj-Napoca (fără serviciile hoteliere).

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Preţul cel mai scăzut.

Informaţii suplimentare se pot obţine de la Autoritate Contractantă: ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, calea Dorobanţilor nr 3, cod 400118, tel +40264431550, fax:+40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro,  în atenţia Biroului de Achiziţii Publice.

Termen depunere oferte 13 ianuarie 2020 ora 12:00

Articolul anterior
Solutie inovativă de economie circulară în sectorul confecțiilor textile susținută prin Programul de Accelerare C-Voucher
Articolul următor
Achiziție servicii de instruire destinate inițierii și perfecționării în domeniul ”Noul Sistem de Control Intern managerial (SCIM)”
Meniu
Sari la conținut