Servicii de recertificarea si supraveghere a sistemului de management integrat

                                                                                                            DIRECTOR EXECUTIV

                                                                                                           DIRECŢIA ECONOMICĂ

                                                                                                                    Taloş Margareta                                              

INVITAŢIE

Prin prezenta, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, in calitate de Autoritate Contractanta, vă invită să participaţi la achizita publica de servicii de Servicii de recertificarea si supraveghere a sistemului de management integrat calitate-mediu in conformitate cu standardele ISO 9001: 2015 si ISO 14001:2015 .

Valoarea estimata : 15.000 lei

Sursa finantare: fonduri proprii

codul CPV 79132000-8

SPECIFICAȚII TEHNICE

Privind achiziţia de:

Servicii de recertificarea si supraveghere a sistemului de management integrat calitate-mediu in conformitate cu standardele ISO 9001: 2015 si ISO 14001:2015                                                                                    

Obiect achiziţie:

Recertificarea si supravegherea sistemului de management integrat calitate-mediu al ADR Nord-Vest in perioada octombrie 2017-octombrie  2020 pentru urmatoarele  domenii de activitate:

  • Gestionarea activitatilor de planificare, programare si elaborare de strategii de dezvoltare regionala
  • Gestionarea la nivel regional a fondurilor de dezvoltare regionala ( fonduri guvernamentale si europene)
  • Gestionarea cooperarii in domeniul dezvoltarii regionale (transnationala, transfrontaliera si interregionala)
  • Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de asistenta tehnica in dezvoltare regionala
  • Furnizarea de servicii de formare si perfectionare profesionala

 

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

 

Se vor achizitiona servicii de recertificare si supravegherea Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu  in conformitate cu cerintele standardului ISO 9001:2015 si ISO 14001/2015, avand urmatoarele etape:

 

  1. Auditul de recertificare cuprinde: – Auditul de recertificare – Elaborarea raportului de audit, analiza dosarului de recertificare si eliberarea certificatelor – Dreptul de utilizare a certificatelor emise
  2. Supraveghere nr.1 (se va efectua si factura la 11 luni de la data auditului de recertificare) cuprinde: – Auditul de supraveghere – Elaborarea raportului de audit – Dreptul de utilizare a certificatelor emise
  3. Supraveghere nr.2 (se va efectua si factura la 22 luni de la data auditului de recertificare) cuprinde: – Auditul de supraveghere – Elaborarea raportului de audit – Dreptul de utilizare a certificatelor emise

 

Clauze contractuale obligatorii:

 

Contractul va trebui sa contina cel putin urmatoarele clauze:

-Obligatiile certificatorului;

-Obligatiile organizatiei:

-Valoarea contractului defalcata pe costurile fiecarei etape de certificare/supraveghere.

-Modalitati de plata;

-Durata contractului. Rezilierea si suspendarea contractului ;

-Limite de responsabilitate

 

Termen de livrare/prestare/executare:

 

Auditul de recertificare se va derula in luna octombrie 2017 iar contractul se va derula pe perioada a trei ani( 2017-2020).

 

Alte menţiuni:

Organismul de Certificare  trebuie sa fie acreditat RENAR pentru sisteme de management  al calitatii (ISO 9001) si de mediu (ISO 14001)( cerinta de calificare)

– Organismul de Certificare  trebuie sa fie recunoscut  de catre  IQNet Ltd. sau de catre un  alt organism de nivel international similar ( cerinta de calificare)

Ofertantii vor transmite ofertele pe email la adresa ioana.neag@nord-vest.ro, și/sau le vor încărca în SEAP cu denumirea Servicii recertificare 9001/14001 ADR N-V cu cod cpv 79132000-8.

Ofertele financiare se intocmesc în lei cu și fără tva.

Limba de redactare a ofertei este limba romana.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare se pot obtine de la Autoritate Contractanta:ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr 3 , cod 400118, tel 0744777425, +40264431550, fax:+40 264439222, email ioana.neag@nord-vest.ro, în atentia Biroului de Achizitii Publice.

Termen depunere oferte 12.08.2017 ora 17.00.

 

 

 

 

Expert Achizițií

Neag Ioana Liana

Articolul anterior
Conferinţa Smart Regional Development – investiţii inteligente pentru dezvoltarea comunitatii regionale
Articolul următor
Servicii de recertificarea si supraveghere a sistemului de management integrat
Meniu
Sari la conținut