Proiect “Sprijin financiar pentru ADR Nord-Vest în vederea îndeplinirii activităţilor delegate privind implementarea POSCCE – 2019”

Proiect “Sprijin financiar pentru ADR Nord-Vest în vederea îndeplinirii activităţilor delegate privind implementarea POSCCE – 2019”

Obiectivul specific al proiectului: Sprijinirea procesului de închidere a POS CCE 2007 – 2013, prin îndeplinirea corespunzatoare a atribuţiilor delegate de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Cresterea Competitivitaii Economice (POSCCE) către Organismul Intermediar – Agenţia pentru Dezvoltare Regionala Nord-Vest, prin asigurarea de sprijin logistic şi salarial pentru personalul implicat în închiderea POS CCE.

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest și Ministerul Fondurilor Europene au semnat în 24 aprilie 2019 pentru proiectul “Sprijin financiar pentru ADR Nord-Vest în vederea îndeplinirii activităţilor delegate privind implementarea POSCCE – 2019”, contractul cu nr. 2.1.101/24.04.2019, cod MySMIS2014+ 128343.

Proiectul este cofinanţat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Asistenţă Tehnică 2014-2020, Axa Prioritară 2 – Sprijin pentru coordonarea, gestionarea și controlul FESI, Componenta 1, POAT/OS2.1/Îmbunătăţiirea cadrului de reglementare, strategic şi procedural pentru coordonarea şi implementarea FESI/AP2/Plan de proiecte 2018 IV

 

Durata proiectului este de 12 luni, între 01.01.2019 – 31.12.2019.

Valoarea totala a proiectului: 4.905.652,14 lei

Asistenţă financiară nerambursabilă: 1.088.315,26 lei

Contact:

Mihaela Costin – manager de proiect

Telefon: 0264-431550

Email: mihaela.costin@nord-vest.ro