ue
gv_r
regio
structurale

Întâlnire de lucru a experților ADR Nord-Vest din Departamentul Sprijin Dezvoltare Urbană în vederea implementării proiectelor prioritizate ce vor avea ca sursă de finanțare Axa Prioritară 9

Experții ADR Nord-Vest din Departamentul Sprijin Dezvoltare Urbană alături de reprezentanții Grupurilor de Acțiune Locală(GAL) din regiunea de nord vest și experții OIR POSDRU Nord-Vest au participat la întâlnirea organizată la sediul ADR Nord-Vest cu scopul clarificării unor probleme de interes comun privitoare la evaluarea procedurilor de selecție, a apelurilor de fișe de proiecte și a ghidurilor de prioritizare a proiectelor.

Proiectele prioritizate vor avea ca sursă de finanțare Axa Prioritară 9 a Programului Operațional Regional 2014-2020 – SPRIJINIREA REGENERĂRII ECONOMICE ȘI SOCIALE A COMUNITĂȚILOR DEFAVORIZATE DIN MEDIUL URBAN