Proiect SME ORGANICS

SME ORGANICS

Creşterea competitivităţii și sustenabilității IMMurilor din sectorul ecologic

– Enhancing SME competitiveness and sustainability in the organic sector –

 http://www.interregeurope.eu/smeorganics/

Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest implementează în perioada aprlie 2016 – martie 2020, proiectul SME ORGANICS, finanţat prin programul de cooperare interregională Interreg Europe 2014-2020, componenta „Îmbunătăţirea politicilor pentru creşterea competitivităţii IMMurilor”.

Obiectivul general al proiectului SME ORGANICS este îmbunătăţirea politicilor suport pentru întreprinderi/ IMMuri pe lanţul de valoare al produselor certificate ecologic, prin elaborarea şi apoi monitorizarea unor Planuri de Acţiune Regionale (Organic Action Plans) pentru fiecare dintre regiunile partenere. Este utilizată în acest scop metodologia de elaborare a unor analize-diagnoză, dezvoltate prin implicarea organizaţiilor active în sectorul ecologic /organic din aceste regiuni (prin constituirea unui Comitet Regional de Reprezentanți), prin aportul organizațiilor partenere în proiect şi prin schimbul de bune practici între iniţiative, măsuri şi strategii ale regiunilor membre în consorţiu.

Consorțiul european este alcătuit din ministere de resort, agenții de dezvoltare, camere de comert, asociații de profil, universități și institute de cercetare din 7 țări, astfel:

 • Institutul pentru Tehnologii și Infrastucturi Agricole INTIA al Regiunii Navarra din Spania (coordonator)
 • Guvernul Regiunii Navarra prin Departamentul de Dezvoltare Rurală, Mediu şi Administraţie Publică
 • Federația Internaţională pentru Agricultură Ecologică IFOAM-EU din Belgia (partener suport)
 • Institutul de Cercetare pentru Agricultură Ecologică – FiBL din Elveția
 • Institutul Mediteranean de Agronomie CIHEAM IAMB din Italia
 • Asociaţia INTERBIO a Regiunii Aquitaine Limousin Poitou-Charentes din Franţa
 • Guvernul Regiunii Puglia din Italia
 • Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest din România
 • Agenția de Dezvoltare a Regiunii Lodzkie din Polonia
 • Universitatea de Ştiinte Aplicate Seinajoki din Finlanda
 • Uniunea Camerelor de Comerţ şi Industrie din Regiunea Lombardia din Italia.

Proiectul dispune de un buget total de 2.289.834 euro din care 1.895.914 euro finanţare nerambursabilă din Fondul European de Dezvoltare Regională, bugetul aferent ADR Nord-Vest fiind de 92.951 euro.

 • COMITETUL REGIONAL DE REPREZENTANTI – For Regional pentru Sectorul Ecologic

La nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest, comitetul este constituit din reprezentanți ai 35 organizații, pe lanțul de valoare al sectorului ecologic: MADR, AFIR, APIA, direcţii agricole judeţene, consilii județene, organisme de inspecție și certificare ecologică, GALuri și FNGAL, universităţi, institute de cercetare, clustere şi asociaţii care activează în industria alimentară (Cluster AgroTransilvania, Cluster Gusturi Transilvane, FNAE, BIOTERRA, Slow Food Transilvania), firme de IT care susţin comercializarea on-line de produse ecologice, producători, procesatori şi comercianți de produse ecologice. 

Pe perioada implementării proiectului au loc întâlniri semestriale în cadrul cărora sunt împărtășite interacțiunile directe cu bunele practici ale regiunilor partenere, sunt  analizate și dezbătute punctele tari, punctele slabe, oportunitățile și amenințările specifice sectorului ecologic și sunt înaintate propuneri de acțiuni și măsuri care să contribuie la dezvoltarea acestuia în ansamblu și specific pe componentele urmărite în proiect:

 • Producție și procesare
 • Instruire și consultanță tehnică
 • Marketing și comercializare
 • Guvernanță și îmbunătățirea lanțului de valoare    
 • SCHIMB DE BUNE PRACTICI ÎN SECTORUL ECOLOGIC

Șapte vizite de studiu au fost organizate în cadrul proiectului, fiecare regiune parteneră evidențiind exemplele de succes care au avut un impact pozitiv asupra sectorului, fie ca sunt măsuri publice sau inițiative private, inedite.

Peste 40 de Fișe de bune practici au fost sintetizate și sunt disponibile pentru consultare și inspirație, pe website-ul proiectului SME Organics:

https://www.interregeurope.eu/smeorganics/good-practices/

Membrii Comitetului Regional de Reprezentanți au participat la aceste vizite și au interacționat direct cu exemplele de succes, creând premisele adoptării și adaptării celor care ar avea impact în teritoriu.

Evenimentele sunt disponibile cu referințe și în limba engleză pe website-ul proiectului: https://www.interregeurope.eu/smeorganics/events/

 • PLAN REGIONAL DE ACȚIUNE ÎN SECTORUL ECOLOGIC / Regional Action Plan for the Organic Sector în the North-West Region of Romania

Primul Plan de Acţiune European pentru Agricultura Ecologică (Organic Action Plan) a fost publicat de Directoratul General pentru Agricultură şi Dezvoltare Rurală în anul 2004, iar cel de-al doilea a fost adoptat de Comisia Europeană în 2014. În Europa, în anul 2016, 12 state şi 5 regiuni din alte 5 ţări aveau deja un Plan Naţional/ Regional în Sectorul Ecologic, care integra măsuri dedicate agriculturii ecologice cu politica industrială de susținere a competitivităţii IMMurilor. După 2 ani de implementare a proiectului SME Organics, alte opt regiuni din șapte state europene au un astfel de document strategic propriu, care conține cele mai oportune măsuri și acțiuni cu impact asupra dezvoltării sectorului ecologic.

Planul Regional de Acțiune pentru sectorul ecologic este primul document strategic în România dedicat agriculturii ecologice pe lanțul de valoare, care evidențiază ariile prioritare necesare a fi îmbunătățite, precum și măsurile și acțiunile recomandate a fi derulate în următorii 2 – 4 ani în acest scop. Sunt evidențiate de asemenea potențialele surse de finanțare precum și organizațiile cele mai potrivite să deruleze acțiunile, pentru a asigura o planificare realistă în vederea implementării acțiunilor propuse.

Versiunea în limba română Versiunea în limba engleză

La baza elaborării planului de acțiune a stat ghidul metodologic coordonat de IFOAM-EU și FiBL, consultările și întâlnirile din cadrul Grupului Regional de Reprezentanți, exemplele de succes din statele partenere și Analiza – diagnoză realizată în cadrul proiectului. Diagnoza  conține un tablou complet al sectorului și a tendințelor sectorului ecologic, a situației existente la nivelul anului 2016 în România și în Regiunea Nord-Vest în termeni statistici și instituționali, precum și a perspectivelor de dezvoltare și de finanțare.

ANALIZA – DIAGNOZĂ a Sectorului Ecologic în Regiunea Nord-Vest în context european și național:

GHID METODOLOGIC pentru elaborarea, implementarea și evaluarea planurilor de acțiune în sectorul ecologic

Pentru asigurarea sustenabilității metodologiei, cu scopul de a servi drept inspirație pentru elaborarea de planuri de acțiune viitoare, la nivel național sau regional, consorțiul din cadrul proiectului SME Organics, sub coordonarea partenerului asociat IFOAM-EU și a institutului FiBL, a reeditat și publicat Manualul resursă pentru elaborarea, implementarea și evaluarea planurilor de acțiune în sectorul ecologic.

GHID METODOLOGIC pentru elaborarea, implementarea și evaluarea planurilor de acțiune în sectorul ecologic

ORGANIC ACTION PLANS – METHOD GUIDE for the development, implementation and evaluation

În etapa a doua a proiectului, ce se derulează în perioada 2018-2020, ADR Nord-Vest întreprinde acțiuni de monitorizare a Planului de acțiune, de diseminare și facilitare a inițiativelor subsumate acestuia. Implementarea Planului de Acțiune va depinde în egală măsură de implicarea autorităților publice la nivel de politici suport și programe de finanțare cât și de inițiativele private sau asociative, la nivel de ferme, firme, asociații și GALuri, de a depune și derula proiecte și acțiuni în direcțiile propuse. Pentru succesul implementării, este necesară ancorarea în sursele de finanțare existente precum și în viitoare alocări publice și parteneriate public-private, pe baza nevoilor stringente semnalate.

Urmărește povestea SME Organics pe canalul de youtube al proiectului:

No Title

No Description

Echipa de proiect:

Ioana Dragoș – manager de proiect

Cristina David, Alexandra Netin – experti implementare

Articolul anterior
BISNet Transylvania – parte a Enterprise Europe Network
Articolul următor
RegPol²
Meniu
Sari la conținut