POR – GHIDUL SOLICITANTULUI PENTRU PROIECTE NEFINALIZATE – „AMBULATORII SI UNITATI DE PRIMIRI URGENTE” – IN CONSULTARE PUBLICA

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) a publicat, în data de 15.06.2018, spre consultare publică, Ghidul Solicitantului. Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul :
– POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/7 regiuni – Nefinalizate
– POR/2018/8/8.1/1/8.1.A/ITI – Nefinalizate
– POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/7 regiuni – Nefinalizate
– POR/2018/8/8.1/1/8.2.B/ITI – Nefinalizate, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, PROIECTE NEFINALIZATE, Obiectivul specific 8.1, Operațiunea A – Ambulatorii „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate” și Obiectivul Specific 8.2 – Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență , Operațiunea B – Unități de primiri urgențe”.
Eventualele observații și propuneri pot fi transmise, la adresa regio@mdrap.ro / info@mdrap.ro, până la data de 25.06.2018. Apelurile de proiecte se adresează celor șapte regiuni de dezvoltare ale României: Nord-Est, Sud-Est, Sud-Muntenia, Sud-Vest Oltenia, Vest, Nord-Vest și Centru, inclusiv a orașelor/municipiilor din cadrul ADI „ITI Delta Dunării”.
Valoarea totală eligibilă a Cererilor de finanţare, echivalentă în lei la cursul de schimb Inforeuro valabil la data depunerii, este de minimum 1.000.000 euro . În ceea ce privește valoarea maximă totală eligibilă, se va avea în vedere alocarea regională şi nu se va depăşi valoarea unui proiect „major” aşa cum este el definit atât în legislaţia naţională cât şi în cea comunitară, calculată la cursul infoeuro din luna depunerii.
Solicitanții eligibili în cadrul prezentelor apeluri de proiecte sunt :
a) Ministerul Sănătății, organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, conform Hotarârii de Guvern nr. 144 din 23 Februarie 2010 privind organizarea și funcționarea Ministerului Sănătății, cu modificările și completările ulterioare
b) Parteneriate între Ministerul Sănătății și :
– unităţile administrativ-teritoriale, definite conform Legii administraţiei publice locale nr. 215 din 23 aprilie 2001, republicată cu modificările şi completările ulterioare și constituite potrivit Legii nr. 2 din 16 februarie 1968 privind organizarea administrativă a teritoriului României, republicată, cu modificările și completările ulterioare
– autorități/ instituții ale administrației publice locale;
– unități sanitare publice cu personalitate juridică proprie;
– orice alte autorități/ instituții publice care pot contribui la buna implementare a proiectului.
În cazul parteneriatului, liderul de proiect/parteneriat va fi Ministerul Sănătății.

Ghidul solicitantului poate fi descarcat  aici

 

 

Articolul anterior
A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs două posturi vacante de Expert cu rol de ofițer de contract
Articolul următor
Achizitie servicii de reinnoire a semnaturii electronice
Meniu
Sari la conținut