Prin activitatea de planificare, ADR Nord-Vest îşi propune să contribuie la realizarea celor trei obiective de bază ale politicii de dezvoltare regională în România, stipulate în Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională:
– diminuarea dezechilibrelor regionale existente;
– corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor;
– stimularea cooperării inter-regionale, interne şi internaţionale, transfrontaliere.

Planul de Dezvoltare Regională (PDR) este principalul document de planificare elaborat la nivel regional şi reflectă politicile de dezvoltare relevante de la nivel european şi naţional în raport cu nevoile şi provocările specifice de la nivelul regiunii. PDR reprezintă baza strategică pentru fundamentarea proiectelor iniţiate în regiune şi este un reper atât pentru autorităţile naţionale în privinţa fundamentării programelor de finanţare, cât şi pentru autorităţile judeţene / locale şi potenţiali investitori publici sau privaţi.

Strategia de Specializare Inteligentă (RIS3 NV) identifică sectoarele prioritare de intervenție și modelele adecvate de abordare a acestei specializări pentru a susține procese specializate de inovare în rândul agenților economici, prin care să se ajungă la o transformare structurală a acestor sectoare, pentru creșterea competitivității acestora în economia globală.

Strategiile Sectoriale pot completa documentele de planificare în domenii de importanţă pentru dezvoltarea regiunii. Elaborarea unor astfel de documente poate reprezenta şi o obligaţie pentru îndeplinirea unor condiţionalităţi privind utilizarea fondurilor într-un anumit exerciţiu financiar.

În scopul susţinerii obiectivelor politicii de dezvoltare regională şi pentru îndeplinirea priorităţilor stabilite prin PDR, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest inițiază sau participă în calitate de partener în diferite proiecte directe cu CE, cu finanţare nerambursabilă (proiecte proprii).

Prin activitatea de planificare, ADR Nord-Vest îşi propune să contribuie la realizarea celor trei obiective de bază ale politicii de dezvoltare regională în România, stipulate în Legea nr. 315/2004 privind dezvoltarea regională:
– diminuarea dezechilibrelor regionale existente;
– corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor;
– stimularea cooperării inter-regionale, interne şi internaţionale, transfrontaliere.

Planul de Dezvoltare Regională (PDR) este principalul document de planificare elaborat la nivel regional şi reflectă politicile de dezvoltare relevante de la nivel european şi naţional în raport cu nevoile şi provocările specifice de la nivelul regiunii. PDR reprezintă baza strategică pentru fundamentarea proiectelor iniţiate în regiune şi este un reper atât pentru autorităţile naţionale în privinţa fundamentării programelor de finanţare, cât şi pentru autorităţile judeţene / locale şi potenţiali investitori publici sau privaţi.

Strategia de Specializare Inteligentă (RIS3 NV) identifică sectoarele prioritare de intervenție și modelele adecvate de abordare a acestei specializări pentru a susține procese specializate de inovare în rândul agenților economici, prin care să se ajungă la o transformare structurală a acestor sectoare, pentru creșterea competitivității acestora în economia globală.

Strategiile Sectoriale pot completa documentele de planificare în domenii de importanţă pentru dezvoltarea regiunii. Elaborarea unor astfel de documente poate reprezenta şi o obligaţie pentru îndeplinirea unor condiţionalităţi privind utilizarea fondurilor într-un anumit exerciţiu financiar.

În scopul susţinerii obiectivelor politicii de dezvoltare regională şi pentru îndeplinirea priorităţilor stabilite prin PDR, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest inițiază sau participă în calitate de partener în diferite proiecte directe cu CE, cu finanţare nerambursabilă (proiecte proprii).

Meniu
Sari la conținut