Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1632/17.11.2021

A fost aprobat Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației 1632/17.11.2021 pentru modificarea unor prevederi aferente Ghidurilor specifice.

Modificarea Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de propiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/ în parteneriat, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 6113/2018, respectiv a Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelulurilor de propiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat”, Obiectivul specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, aprobat prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1107/2019, a fost aprobată în data de 17.11.2021, prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, și va fi publicată în site-ul programului www.inforegio.ro.

Principala modificare vizeaza modificarea termenului de depunere a autorizaţiei de construire aferentă lucrărilor de instalare a punctelor/stațiilor de reîncărcare, acest document urmând a fi prezentat, până la data recepționării autobuzelor electrice, iar lucrările de instalare a punctelor/stațiilor de reîncărcare să fie recepționate astfel încât să permită inclusiv realizarea recepției autobuzelor electrice până la 31.12.2023.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management.