Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1632/17.11.2021

A fost aprobat Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației 1632/17.11.2021 pentru modificarea unor prevederi aferente Ghidurilor specifice.

Modificarea Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de propiecte cu numărul POR/2018/4/4.1/3/ în parteneriat, Obiectivul specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă, aprobat prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 6113/2018, respectiv a Ghidului solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelulurilor de propiecte cu numărul POR/2019/3/3.2/3/7 REGIUNI/în parteneriat și POR/2019/3/3.2/2/ITI/în parteneriat”, Obiectivul specific 3.2 – „Reducerea emisiilor de carbon în zonele urbane bazată pe planurile de mobilitate urbană durabilă”, aprobat prin Ordinul viceprim – ministrului, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice nr. 1107/2019, a fost aprobată în data de 17.11.2021, prin ordin al ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației, și va fi publicată în site-ul programului www.inforegio.ro.

Principala modificare vizeaza modificarea termenului de depunere a autorizaţiei de construire aferentă lucrărilor de instalare a punctelor/stațiilor de reîncărcare, acest document urmând a fi prezentat, până la data recepționării autobuzelor electrice, iar lucrările de instalare a punctelor/stațiilor de reîncărcare să fie recepționate astfel încât să permită inclusiv realizarea recepției autobuzelor electrice până la 31.12.2023.

Programul Operațional Regional 2014-2020 este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionate de Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei, în calitate de Autoritate de Management.

Articolul anterior
ADMA TranS4MErs
Articolul următor
Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 1632/17.11.2021
Meniu
Sari la conținut