Ordinul MDLPA cu nr. 1186/18.08.2021 pentru apelul de proiecte POR/2021/9/9.1/2/intreprinderi

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat astăzi, 18 August 2021, Ordinul 1186/18.08.2021 de modificare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2021/9/9.1/2/intreprinderi – Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investitii 9.1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC), aprobat prin Ordinul MDLPA cu nr. 520/9.04.2021.

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI emite următorul ORDIN:

Art. 1. – Cu data prezentului ordin, Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2021/9/9.1/2/ Întreprinderi – Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investitii 9.1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), aprobat prin Ordinul MDLPA 520/9.04.2021 se modifică, având conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2 – Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data publicării acestuia, pe site-ul www.inforegio.ro, cu indicarea clară a datei respective.
Art. 3 – Direcţia Generală Programul Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul anterior
Achiziție servicii de publicitate și informare proiect
Articolul următor
Ordinul MDLPA cu nr. 1186/18.08.2021 pentru apelul de proiecte POR/2021/9/9.1/2/intreprinderi
Meniu
Sari la conținut