Ordinul MDLPA cu nr. 1186/18.08.2021 pentru apelul de proiecte POR/2021/9/9.1/2/intreprinderi

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat astăzi, 18 August 2021, Ordinul 1186/18.08.2021 de modificare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2021/9/9.1/2/intreprinderi – Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investitii 9.1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunităţii (DLRC), aprobat prin Ordinul MDLPA cu nr. 520/9.04.2021.

MINISTRUL DEZVOLTĂRII, LUCRĂRILOR PUBLICE ȘI ADMINISTRAȚIEI emite următorul ORDIN:

Art. 1. – Cu data prezentului ordin, Ghidului Solicitantului – Condiţii specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelului de proiecte POR/2021/9/9.1/2/ Întreprinderi – Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de Investitii 9.1 – Dezvoltare locală plasată sub responsabilitatea comunității (DLRC), aprobat prin Ordinul MDLPA 520/9.04.2021 se modifică, având conținutul prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.
Art. 2 – Prevederile prezentului ordin intră în vigoare începând cu data publicării acestuia, pe site-ul www.inforegio.ro, cu indicarea clară a datei respective.
Art. 3 – Direcţia Generală Programul Operaţional Regional din cadrul Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei va duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

Articolul anterior
Corrigendumul nr. 1 la Ghidul solicitantului pentru apelurile de proiecte POR/2021/9/9.1/2/Întreprinderi și POR/2021/9/9.1/3/Întreprinderi
Articolul următor
ORDINUL MDLPA CU NR. 1187/18.08.2021 PENTRU APELUL DE PROIECTE POR/2021/9/9.1/3/Intreprinderi
Meniu
Sari la conținut