METODOLOGIE DE SUSPENDARE A CONTRACTULUI DE FINANȚARE

În conformitate cu prevederile art. 11 din Decretul nr. 195/16.03.2020 (Beneficiarii fondurilor europene afectați de adoptarea măsurilor de urgență prevăzute în prezentul decret pot decide, împreună cu autoritățile de management/organismele intermediare, să suspende contractele de finanțare încheiate conform legii) și având în vedere dispozițiile contractelor de finanțare POR (art. 7-A, alin. (22) – Condiții Generale , coroborat cu art. 4-B, alin. (1), lit. f) din Contractele de finanțare – Anexa 1 – Condiții specifice, Secțiunea I – Condiții specifice aplicabile Programului Operațional Regional 2014-2020), în cazurile în care Beneficiarii solicită suspendarea contractelor de finanțare, AMPOR are în vedere efectuarea următorilor pași:
I. Beneficiarii afectați ca urmare a măsurilor luate în urma declarării stării de urgență, inclusiv ca urmare a instituirii altor măsuri conform legii în contextul actual, transmit informarea cu privire la situația apărută, menționând durata perioadei de suspendare, însoțită de documente justificative (după caz), și solicită suspendarea contractelor de finanțare prin transmiterea unei solicitări în MySMIS (acte adiționale).
II. OI analizează motivele menționate în informarea cu privire la situația apărută și care afectează activitatea Beneficiarului, făcând imposibilă implementarea proiectului, precum și documentele comunicate de acesta (după caz).
În urma analizei, OI întocmește o Notă, semnată de către Șeful OI sau înlocuitorul său, care va include propunerile considerate necesare.
III. În baza Notei OI, AM POR poate decide suspendarea contractului de finanțare, emițând o Decizie în acest sens (model atașat).
În urma suspendării, data de finalizare a duratei de implementare prevăzută în contractul de finanțare este decalată cu o perioadă egală cu intervalul de suspendare, dar nu mai târziu de 31.12.2023.
Decizia de suspendare emisă de AM POR și transmisă OI electronic va menționa noua dată de finalizare a perioadei de implementare, va fi comunicată de către OI Beneficiarului (în format electronic, prin e-mail) și va fi încărcată de OI în MYSMIS (secțiunea acte adiționale).
Suspendarea implică faptul că Beneficiarul încetează temporar implementarea proiectului.
În această perioadă Beneficiarul va depune toate diligențele pentru a minimiza consecințele circumstanțelor excepționale ce fac imposibilă implementarea proiectului și va lua măsurile necesare în scopul protejării investițiilor finanțate prin POR deja realizate (ex. conservarea lucrărilor deja efectuate).
La încetarea suspendării, Beneficiarul/Partenerii are/au obligația de a relua implementarea proiectului, conform obligațiilor stabilite în contractul de finanțare.
Această situație nu afectează procesarea cererilor de rambursare dacă în cadrul acestora se solicită la decontare cheltuieli efectuate și plătite înainte de suspendare.
Având în vedere dispozițiile legale anterior invocate, Beneficiarii proiectelor aflate în perioada de durabilitate afectați ca urmare a măsurilor luate în urma declarării stării de urgență, inclusiv ca urmare a instituirii altor măsuri conform legii în contextul actual, transmit informarea cu privire la situația apărută, menționând durata perioadei de suspendare, însoțită de documente justificative (după caz), și solicită suspendarea contractelor, OI și AM urmând să desfășoare aceleași etape ca cele anterior menționate.

Articolul anterior
Guvernul României a conceput mecanismul de decontare a echipamentelor medicale și a echipamentelor de protecție medicală ca răspuns la pandemia COVID!
Articolul următor
Guvernul României a conceput mecanismul de decontare a echipamentelor medicale și a echipamentelor de protecție medicală ca răspuns la pandemia COVID!
Meniu
Sari la conținut