Metodologia de facilitare a dialogului cu privire la dezvoltarea locală, între APL-uri și ecosistemele antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

Cod SIPOCA 927/MySMIS2014 – 150753

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a publicat luni 25 septembrie 2023, varianta finală a Metodologiei de facilitare a dialogului cu privire la dezvoltarea locală, între APL-uri și ecosistemele antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord-vest.

Obiectivul general al proiectului îl constituie îmbunătățirea colaborării între ADR Nord-Vest, a altor ONG-uri și/sau parteneri sociali, autorităților publice locale și ecosistemelor antreprenoriale (reprezentate prin ONG-uri antreprenoriale, hub-uri, organizații patronale, clustere, Camere de Comerț, etc.) din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest în vederea facilitării dialogului cu privire la dezvoltarea locală.

Scopul Metodologiei și a instrumentelor prezentate în cadrul acesteia este de a-i îndruma pe actorii  implicați în dezvoltarea unei metode eficiente de comunicare și dialog care să conducă la rezultate palpabile și care să creeze impact pozitiv la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest.

Grupul țintă al metodologiei este format din toate persoanele interesate în îmbunătățirea colaborării,  fie că fac parte din cadrul autorităților publice locale, fie că fac parte din ONG-uri din Regiunea Nord- Vest. Elaborarea metodologie a fost realizată pe parcursul implementării proiectului de echipa ADR Nord-Vest, cu sprijinul grupului țintă implicat în activitățile specifice proiectului:

  • 2 cursuri de formare organizate fizic axate pe tehnici de facilitare a dialogului în vederea dezvoltării locale;
  • 1 consultare publică privind metodologia de facilitare a dialogului cu focus pe dezvoltarea locală, organizată în format online;
  • 2 ateliere de lucru având ca tematică metodologia de facilitare a dialogului privind dezvoltarea locală, ambele fiind desfășurate

Metodologia oferă atât informații teoretice cât și instrucțiuni practice și instrumente personalizate care au fost aplicate și dezbătute la cele două cursuri de formare desfășurate pe parcursul implementării proiectului.

Documentul poate fi descărcat și analizat cu un click e butonul de mai jos:

Date de contact: AGENȚIA DE DEZVOLTARE REGIONALĂ NORD-VEST
Adresa: Calea Dorobanților, Nr.3, loc. Cluj-Napoca, județul Cluj Telefon: 0264-431550 interior 815, Fax.0264-439222 Email: comunicare.poca@nord-vest.ro, www.nord-vest.ro

Proiect cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020!

Articolul anterior
Corrigendum pentru ghidul aferent apelului de proiecte 111
Articolul următor
CREȘTEREA GRADULUI DE CONȘTIENTIZARE A IMPORTANȚEI MĂSURĂRII OBIECTIVELOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ LA NIVEL REGIONAL
Meniu
Sari la conținut