Metodologia de facilitare a dialogului cu privire la dezvoltarea locală, între APL-uri și ecosistemele antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest

SIPOCA code 927/MySMIS2014 – 150753

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest a publicat luni 25 septembrie 2023, varianta finală of Metodologiei de facilitare a dialogului cu privire la dezvoltarea locală, între APL-uri și ecosistemele antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord-vest.

The general objective of the project is to improve the collaboration between ADR North-West, other NGOs and/or social partners, local public authorities and entrepreneurial ecosystems (represented by entrepreneurial NGOs, hubs, employers' organizations, clusters, Chambers of Trade, etc.) from the North-West Development Region in order to facilitate dialogue on local development.

Scopul Metodologiei și a instrumentelor prezentate în cadrul acesteia este de a-i îndruma pe actorii  implicați în dezvoltarea unei metode eficiente de comunicare și dialog care să conducă la rezultate palpabile și care să creeze impact pozitiv la nivelul Regiunii de Dezvoltare Nord-Vest.

Grupul țintă al metodologiei este format din toate persoanele interesate în îmbunătățirea colaborării,  fie că fac parte din cadrul autorităților publice locale, fie că fac parte din ONG-uri din Regiunea Nord- Vest. Elaborarea metodologie a fost realizată pe parcursul implementării proiectului de echipa ADR Nord-Vest, cu sprijinul grupului țintă implicat în activitățile specifice proiectului:

  • 2 cursuri de formare organizate fizic axate pe tehnici de facilitare a dialogului în vederea dezvoltării locale;
  • 1 consultare publică privind metodologia de facilitare a dialogului cu focus pe dezvoltarea locală, organizată în format online;
  • 2 ateliere de lucru având ca tematică metodologia de facilitare a dialogului privind dezvoltarea locală, ambele fiind desfășurate

Metodologia oferă atât informații teoretice cât și instrucțiuni practice și instrumente personalizate care au fost aplicate și dezbătute la cele două cursuri de formare desfășurate pe parcursul implementării proiectului.

Documentul poate fi descărcat și analizat cu un click e butonul de mai jos:

Contact details: NORTH-WEST REGIONAL DEVELOPMENT AGENCY
Address: Calea Dorobantilor, No. 3, loc. Cluj-Napoca, Cluj county Telephone: 0264-431550 extension 815, Fax. 0264-439222 Email: comunication.poca@nord-vest.ro, www.nord-vest.ro

Project co-financed from the European Social Fund through Administrative Capacity Operational Program 2014-2020!

Previous Post
Corrigendum pentru ghidul aferent apelului de proiecte 111
Next Post
CREȘTEREA GRADULUI DE CONȘTIENTIZARE A IMPORTANȚEI MĂSURĂRII OBIECTIVELOR DE DEZVOLTARE DURABILĂ LA NIVEL REGIONAL
Menu
Skip to content