Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie prin Programul Sănătate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a publicat Ghidul solicitantului pentru Apelul de proiecte: „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie” din cadrul Priorității 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, FEDR,  Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific RSO4.5.

Solicitanții eligibili sunt:

a) Unitățile sanitare publice de pediatrie;

b) Unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);

c) Primăria Municipiului București, inclusiv prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și sectoarele Municipiului București, definite conform prevederilor art. 5 lit. pp și mm) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);

d) Ministerul Sănătății, alte autorități și instituții publice centrale, inclusiv autorități și instituții publice centrale din sfera apărării, ordinii publice și siguranței naționale, respectiv a Academiei Române care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a).

Acțiunile sprijinite sunt investițiile de tipul extindere/ modernizare/ reabilitare/ construcție nouă și dotare în infrastructura ambulatoriilor integrate spitalelor de pediatrie și investiții de tipul înființarea/ reabilitarea/ dotarea de cabinete de asistență medicală stomatologică în structura ambulatoriilor integrate spitalelor de pediatrie, care să furnizeze servicii de asistență medicală stomatologică acordată copiilor, inclusiv copiilor cu nevoi speciale.

Alocarea totală este de 42,5 milioane de euro, din care:

  • pentru regiunea mai dezvoltată – 8.500.000 euro (40% contribuție UE și 60% contribuție națională);
  • pentru regiunile mai puțin dezvoltate – 34.000.000 euro (85% contribuție UE și 15% contribuție națională).

Ghidul Solicitantului este disponibil la adresa: https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/investitii-ambulatorii-spitalele-de-pediatrie-spitalelor-publice-care-au-sectii-de-pediatrie-inclusiv-investitii-asistenta-medicala-stomatologica/

Sursa: www.mfe.gov.ro

Articolul anterior
Al treilea Corrigendum pentru Ghidul Solicitantului 311.A
Articolul următor
Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie prin Programul Sănătate
Meniu
Sari la conținut