Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie prin Programul Sănătate

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, publică Ghidul solicitantului pentru Apelurile de proiecte: „Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de obstetrică ginecologie” din cadrul Priorității 1: Creșterea calității serviciilor de asistență medicală primară, comunitară, a serviciilor oferite în regim ambulatoriu și îmbunătățirea și consolidarea serviciilor preventive, FEDR, Obiectiv de politică 4, Obiectiv Specific RSO4.5.

Solicitanții eligibili sunt:

a) Unitățile/ structurile sanitare publice de obstetrică ginecologie;

b) Unitățile administrativ-teritoriale, astfel cum sunt definite la art. 5 lit. pp) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);

c) Primăria Municipiului București, inclusiv prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București și sectoarele Municipiului București, definite conform prevederilor art. 5 lit. pp și mm) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a);

d) Ministerul Sănătății, alte autorități și instituții publice centrale, inclusiv autorități și instituții publice centrale din sfera apărării, ordinii publice și siguranței naționale, respectiv a Academiei Române care au în coordonare/ subordonare/ autoritate sau dețin în administrare/ proprietate unitățile de la punctul a).

Acțiunile sprijinite prin apelurile de proiecte sunt investiții de tipul extindere/ modernizare/ reabilitare/ construcție nouă și dotare (dacă este necesar) în infrastructura structurilor sanitare/ alte structuri publice care acordă asistență medicală ambulatorie de obstetrică ginecologie, inclusiv unitățile sanitare care vor implementa programe de screening în vederea creșterii capacitații acestora de a oferi servicii de screening prenatal și de urmărire a gravidei.

Alocarea totală este de 36 de milioane de euro, din care:

pentru regiunea mai dezvoltată, 4.000.000 de euro (40% contribuție UE și 60% contribuție națională);
pentru regiunile mai puțin dezvoltate, 32.000.000 de euro (85% contribuție UE și 15% contribuție națională).

Ghidul Solicitantului este disponibil la: https://mfe.gov.ro/ghiduri-ms/investitii-ambulatorii-obstetrica-ginecologie/  

Sursa: www.mfe.gov.ro

Articolul anterior
Investiții în infrastructura publică a ambulatoriilor spitalelor de pediatrie prin Programul Sănătate
Articolul următor
Achiziție servicii de catering, restaurant și închiriere sală de evenimente
Meniu
Sari la conținut