ue
gv_r
regio
structurale

Instrucțiunea nr. 82 / 24.08.2018 cu privire la depunere proiecte tehnice

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Regional  a emis Instructiunea nr. 82/24.08.2018 0, privind indrumari pentru depunerea Proiectelor tehnice de executie ulterior semnarii contractelor de finantare, pentru modificarea Studiilor de fezabilitate sau Proiectelor tehnice de executie si pentru evitarea corectiilor financiare urmare modificarii Proiectelor tehnice de executie.

Instr AMPOR_ 82_24.08.2018_PT