Ghidul Solicitantului 623 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar a fost lansat astăzi, 10 august 2023, de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest)

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), publică astăzi, 10 august 2023, Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte 623 – Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar – universități de stat.

 

Apelul de proiecte este competitiv, cu termen limită de depunere, iar cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada:  8 septembrie 2023, ora 10:00 – 7 martie 2024, ora 10:00.

Descarcă – Ghidul Solicitantului PRNV/2023/623/1 Dezvoltarea infrastructurii educaționale în învățământul universitar – universități de stat.

A. Activități eligibile

Se va finanța reabilitarea, modernizarea sau extinderea infrastructurii educaționale pentru învățământul universitar.

Dotarea (echiparea) infrastructurii educaționale universitare de stat este eligibilă numai împreună cu una din activitățile de reabilitare/modernizare/extindere.

B. Activități eligibile conexe

Activitățile eligibile conexe includ construcțiile și instalațiile conexe investiției de bază. Sunt cuprinse activitățile de reabilitare, modernizare sau extindere a  infrastructurii educaționale pentru învățământul superior (de stat),  care se execută pe amplasamentul delimitat din punct de vedere juridic al proiectului.

În cadrul prezentului apel sunt eligibile proiectele care vizează ca obiective de investiție exclusiv clădiri ale universităților în care se desfășoară sau urmează să se desfășoare activități specifice pentru învățământul superior, ca urmare a implementării proiectului.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

  

Articolul anterior
Un set de corrigendum-uri pentru ghidurile solicitantului 132.A.1 și 522.A sunt emise de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest)
Articolul următor
Proiectul NOTRE a fost promovat în cadrul întâlnirii Acceleratorului LevelUP Health & Life Sciences
Meniu
Sari la conținut