Ghidul Solicitantului 132.A.2 – Sprijinirea dezvoltării unor investiții inițiale ale unor IMM-uri în cadrul parcurilor de specializare inteligentă

A fost publicat Ghidul 132.A.2 – Sprijinirea dezvoltării unor investiții inițiale ale unor IMM-uri în cadrul parcurilor de specializare inteligentă.

 

IMM-urile pot beneficia de fonduri de până la 2,5 milioane de euro pentru implementarea unui proiect în cadrul parcurilor de specializare inteligentă ce vor fi create în Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

Apelul de proiecte dedicat acestui tip de finanțare, PRNV/2024/132.A.2/1, beneficiază de o alocare totală de aproximativ 50 de milioane de euro, iar ghidul solicitantului în forma finală poate fi consultat pe website-ul programului la adresa: https://regionordvest.ro/apel-prnv-2024-132-a-2-1-sprijinirea-dezvoltarii-unor-investitii-initiale-ale-unor-imm-uri-in-cadrul-parcurilor-de-specializare-inteligenta/

Beneficiarii proiectelor pot obține în cadrul acestui apel de proiecte:

suport pentru trecerea în producție a rezultatelor de cercetare, dezvoltare și inovare (CDI), consultanță pentru inovare sau adoptarea unor soluții inovatoare și pregătirea pentru punerea lor pe piață, de către IMM-uri;
sprijin sub formă de granturi în favoarea dezvoltării activităților economice (ex: investiții pentru dezvoltarea și/sau diversificarea capacității de producție/prestarea de servicii, achiziționarea de noi tehnologii, etc.) propuse de IMM-uri, pentru a asigura sustenabilitate și reziliență, în cadrul parcurilor de specializare inteligentă.

Cererile de finanțare vor putea fi depuse prin sistemul informatic MySMIS 2021/2021+ în perioada: 8 aprilie 2024, ora 10:00 – 8 octombrie 2025, ora 10:00.

În următoarea perioadă va fi organizat un eveniment pentru prezentarea ghidului beneficiarului, iar pe parcursul acestuia elaboratorii ghidului vor sta la dispoziția celor interesați pentru o sesiune de întrebări și răspunsuri. Dacă doriți să participați la acest eveniment vă invităm să ne transmiteți un e-mail pe adresa regio@nord-vest.ro prin care să vă exprimați interesul pentru participarea la acest eveniment.

Prezentul apel contribuie la îndeplinirea obiectivului de politică 1 „O Europă mai competitivă și mai inteligentă, prin promovarea unei transformări economice inovatoare și inteligente și a conectivității TIC regionale”, prioritatea 1 „O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice”, obiectiv specific 1.3 „Intensificarea creșterii durabile și a competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive”, acțiunea b) „Sprijinirea ecosistemului antreprenorial regional, încurajarea dezvoltării diferitelor forme specifice de antreprenoriat, precum structuri de sprijin pentru IMM-uri” din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1: O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2: O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3: O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4: O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5: O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6: O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7: O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

  

Articolul anterior
Corrigendum nr. 5 pentru Ghidul Solicitantului 311.A
Articolul următor
Consultarea Publică a Instrucțiunii aferente finanțării proiectelor etapizate din Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027
Meniu
Sari la conținut