Consultarea Publică a Instrucțiunii aferente finanțării proiectelor etapizate din Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 permite etapizarea implementării unor proiecte contractate în perioada de programare 2014-2020 în cadrul intervalului de programare 2021-2027.

Finanțarea prin apeluri necompetitive a celor 53 de proiecte etapizate din cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 este reglementată prin Instrucțiunea 6/20.02.2024 pe care Autoritatea de Management a programului o emite în vederea consultării publice.

Instrucțiunea este disponibilă la adresa: https://regionordvest.ro/implementare/instructiuni-am-por/, iar perioada de consultare publică este de 10 zile lucrătoare de la data publicării, până la data de 06.03.2024.

Documentul care stabilește toate condițiile acordării sprijinului financiar pentru proiectele etapizate din Programul Operațional Regional POR 2014-2020 în cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 este Anexă la prezenta Instrucțiune.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

  

Articolul anterior
Ghidul Solicitantului 132.A.2 – Sprijinirea dezvoltării unor investiții inițiale ale unor IMM-uri în cadrul parcurilor de specializare inteligentă
Articolul următor
A fost semnat proiectul „Înființare și amenajare Grădina Urbană Tășnad, Cod SMIS 300350” între ADR Nord-Vest și UAT Tășnad
Meniu
Sari la conținut