Ghidul REGIO pentru învăţământul universitar în consultare publică!

Autoritatea de Management REGIO 2014-2020 a lansat spre consultare publica Ghidul Solicitantului pentru Axa prioritară 10, Prioritate de investiții 10.1, Obiectiv Specific 10.3 Creșterea relevanței învățământului terțiar universitar in relație cu piața forței de muncă și sectoarele economice competitive – CONSULTARE PUBLICA

Eventualele observații și propuneri pot fi transmise la adresa regio@mdrap.ro până la 11 august 2017.