ERATĂ la CORRIGENDUM nr. 3 pentru Ghidul Solicitantului 131.A

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), emite ERATĂ pentru CORRIGENDUM nr.3 aferentă apelului de proiecte și PRNV/2023/131.A/1.

AM PR NV publică următoarele:

ERATĂ pentru CORRIGENDUM nr. 3 al Ghidului Solicitantului 131.A – Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest și a anexelor aferente apelului de proiecte PRNV/2023/131.A/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027, publicat în data de 6 decembrie.

Conform documentelor emise de Autoritatea de Management prevederile intră în vigoare începând cu data publicării acestei erate pe pagina de internet a Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică a acestui apel de proiecte.

După publicarea CORRIGENDUM 3 din data de 6 decembrie 2023 s-a identificat o eroare materială care a fost remediată prin această erată.

Astfel, se înlocuiește documentul Anexa II – Grila de evaluare tehnică și financiară 131.A_V3_CORR3, publicat în data de 6 decembrie 2023, cu varianta sa corectă și corelată cu metodologia și criteriile de selecție aprobate de Comitetul de Monitorizare al PR NV 2021-2027 prin Decizia 18 din data 14.09.2023.

Ultima versiune a Ghidului Solicitantului, cu anexele aferente, poate fi descărcată de la următoarea adresă:

Ghidul Solicitantului Corrigendum 3 – PRNV/2023/131.A/1 – Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest (versiunea actualizată 8 decembrie 2023)

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

  

Articolul anterior
CORRIGENDUM nr. 3 pentru Ghidurile Solicitantului 121 și 131.A
Articolul următor
Achiziție de servire a mesei și închiriere sală
Meniu
Sari la conținut