CORRIGENDUM nr. 3 pentru Ghidurile Solicitantului 121 și 131.A

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), emite CORRIGENDUM nr.3 pentru Ghidurile Solicitantului aferente apelurilor de proiecte PRNV/2023/121/1 și PRNV/2023/131.A/1.

AM PR NV publică următoarele:

CORRIGENDUM nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 121 – Digitalizarea IMM-urilor din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest și a anexelor aferente apelului de proiecte PRNV/2023/121/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.
CORRIGENDUM nr. 3 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 131.A – Investiții productive inovatoare pentru microîntreprinderile din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest și a anexelor aferente apelului de proiecte PRNV/2023/131.A/1 din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027.

Scopul acestui corrigendum:

s-a revizuit mecanismul de derulare a apelurilor de proiecte din cadrul Programului Regional Nord-Vest 2021-2027
s-a identificat necesitatea detalierii unor prevederi cu scopul de a clarifica interpretarea lor
s-au identificat erori materiale care puteau crea confuzie în procesul de scriere și implementare a proiectelor
s-a identificat necesitatea amânării depunerii proiectelor pentru o dată ulterioară

Din acest considerent, se modifică și completează documentele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/121/1:

Ghidul Solicitantului,  capitolele: 3.1, 3.8 (3.8.2 și 3.8.3), 4.1, 4.3 (4.3.1 și 4.3.2), 7.4;
Perioada de depunere este 01 februarie 2024, ora 10:00 – 11 aprilie 2024, ora 10:00;
Ghidul Solicitantului,  capitolele: 8.5 (Aplicarea pragului de calitate) și 8.6 (Aplicarea pragului de excelență)
Anexa I – Grila de verificare a eligibilității;
Anexa II – Grila de Evaluare Tehnică și Financiară;
Anexa III.1 – Declarația Unică;

Anexa III.4 – Analiza financiară;
Anexa III.4.a – Macheta financiară;
Anexa III.5 – Centralizator privind justificarea costurilor;
Anexa III.7.a – Reguli, principii aplicabile pentru încadrarea corectă în categoria IMM;
Anexa V – Lista indicatorilor;
Anexa VI – Matricea de corelare;
Anexa VII – Instrucțiuni de completare a cererii de finanțare.

Din acest considerent, se modifică și completează documentele aferente apelului de proiecte PRNV/2023/131.A/1:

Ghidul Solicitantului,  capitolele: 3.1; 4.1; 4.3.1 și 4.3.2. – Perioada de depunere este 01 februarie 2024, ora 10:00 – 28 martie 2024, ora 10:00;
Ghidul Solicitantului,  capitolele: 8.5 (Aplicarea pragului de calitate) și 8.6 (Aplicarea pragului de excelență)
Anexa I – Grila de verificare eligibilitate;
Anexa II – Grila de evaluare tehnică și financiară;
Anexa III.1 Declarația Unică;

Anexa III.4 – Macheta financiară;
Anexa III.5 – Centralizator privind justificarea costurilor;
Anexa VI – Matricea de corelare.

Conform documentelor emise de Autoritatea de Management prevederile intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-ului și al ghidului consolidat pe pagina de internet a Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro în secțiunea specifică a acestui apel de proiecte.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

  

Articolul anterior
Corrigendum nr. 4 pentru Ghidul Solicitantului 111
Articolul următor
ERATĂ la CORRIGENDUM nr. 3 pentru Ghidul Solicitantului 131.A
Meniu
Sari la conținut