REGIO 2014-2020: Modificarea Ghidului specific apelului de proiecte dedicat persoanelor vârstnice

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a modificat prin Ordinul 4476 din 5 aprilie 2018 Ghidul Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul Apelului de proiecte nr. P.O.R./8/8.1/8.3/A/1 Grup Vulnerabil: persoane vârstnice, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul specific 8.3, Cod apel My SMIS POR/98/8/3/Creșterea gradului de acoperire cu serviciile sociale.

Principalele modificări se referă la ratele de cofinațare (din valoarea eligibilă a proiectului) în cazul solicitanților de drept privat, precum și la condițiile pe care trebuie să le întrunească certificatul de atestare fiscală depus ca anexă la momentul contractării cererii de finanțare.

Ghidul specific 8.3A versiunea consolidată

 

Previous Post
A.D.R. Nord-Vest scoate la concurs două posturi pe perioadă determinată de EXPERT CU ROL DE OFIȚER MONITORIZARE
Next Post
Servicii de catering in Cluj-Napoca, in data de 12.04.2018.
Menu
Skip to content