POR 2014-2020: Modificare a Ghidului specific 8.2.B – Unități de primiri urgențe

Obligativitatea depunerii avizului de oportunitate al Ministerului Sănătății asupra echipamentelor/dotărilor aferente unității de primiri urgențe/compartimentului de primiri urgențe a fost eliminată din Ghidul specific 8.2.B – Unități de primiri urgențe.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene a modificat Ghidul Solicitantului – pentru Axa prioritara 8 – „Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale“, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunitati, Obiectivul specific 8.2 „Îmbunătățirea calității și a eficienței îngrijirii spitalicești de urgență ” Operațiunea B – Unități de primiri urgențe, cu modificările şi completările ulterioare, în sensul eliminării cerinţei obligatorii de obţinere şi anexării la cererea de finanţare a Avizului de oportunitate al Ministerului Sănătății asupra echipamentelor/dotărilor aferente unității de primiri urgențe/compartimentului de primiri urgențe, însoțit/ă de adresa pe baza căreia acesta a fost emis.

Ordinul 1806/29.01.2018

Summary of changes

8.2 B UPU corrigendum nr. 2

Previous Post
Actualizarea Ghidului solicitantului pentru prioritatea de investiție 2.2
Next Post
Template newsletter preluat
Menu
Skip to content