MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL MARGHITA, JUD.BIHOR

A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul  „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL MARGHITA, JUD.BIHOR”. Proiectul este finanțat în cadrul Axei Prioritare 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Obiectiv Specific – Creșterea eficienței energetice în clădirile rezidențiale, clădirile publice și sistemele de iluminat public, îndeosebi a celor care înregistrează consumuri energetice mari.

Scopul proiectului este modernizarea și extinderea sistemului de iluminat public din Municipiul Marghita pentru creșterea eficienței energetice aferente acestuia. Prin intermediul prezentului proiect propus spre finanțare se vor înlocui corpurilor de iluminat de tip vechi, cu emisie de vapori de mercur, care înregistrează consumuri mari de energie electrică cu lămpi cu eficiență energetică ridicată de tip LED, care au o durată mare de viață și asigură confortul corespunzator al tuturor cetățenilor de la nivelul comunității.

The specific objectives of the project:

  1. Modernizarea sistemului de iluminat public prin înlocuirea a 1446 de corpurilor de iluminat vechi, necorespunzătoare care au o eficiență energetică scăzută și emisii ridicate de CO2 la începutul proiectului, cu 1446 corpuri de iluminat tip LED care să asigure fluxul luminos aferent fiecărei străzi în parte, cu o eficiență energetică ridicată și cu emisii scăzute de CO2, în urma implementării proiectului, respectiv în termen de 28 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
  2. Instalarea unui sistem de telegestiune cu funcție de comandă de la distanță al iluminatului public, în urma implementării
    proiectului, respectiv în termen de 28 de luni de la semnarea contractului de finanțare.
  3. Extinderea sistemului de iluminat public prin montarea a 174 de stâlpi noi metalici pentru iluminat în fundația de beton și dotarea acestora cu corpuri de iluminat de tip LED și un numar de 186 de panouri fotovoltaice, lungimea sistemului de iluminat se extinde de la 58 km, valoare la începutul implementării proiectului, la 63,71 km, valoare la finalul implementării proiectului, respectiv în termen de 28 de luni de la semnarea contractului de finanțare.

Valoarea nerambursabilă solicitată este de 8.220.888,95 Lei

Valoarea totală a proiectului este de 8.587.989,9 Lei

Previous Post
Construirea și dotarea a 4 case de tip familial și reabilitarea unui imobil în vederea înființării unui centru de zi în orașul Beclean, județul Bistrița-Nasaud
Next Post
Construirea și dotarea a 4 case de tip familial și reabilitarea unui imobil în vederea înființării unui centru de zi în orașul Beclean, județul Bistrița-Nasaud
Menu
Skip to content