Construirea și dotarea a 4 case de tip familial și reabilitarea unui imobil în vederea înființării unui centru de zi în orașul Beclean, județul Bistrița-Nasaud

A fost semnat contractul de finanțare pentru proiectul ”Construirea și dotarea a 4 case de tip familial și reabilitarea unui imobil în vederea înființării unui centru de zi în orașul Beclean, județul Bistrița-Nasăud”. Proiectul este finanțat în cadrul Axei Prioritare 8 – Dezvoltarea infrastructurii de sănătate și sociale, Obiectiv specific – Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale

Obiectivul general al proiectului este dat de dezvoltarea, modernizarea și diversificarea accesului copiilor/tinerilor dezinstituționalizați, la servicii sociale prin crearea și modernizarea infrastructurii la scară mică și prin asigurarea unui climat favorabil dezvoltării fizice, mintale, spirituale, morale și sociale în cadrul comunității de la nivelul orașului Beclean.

Valoarea eligibilă nerambursabilă din FEDR:  3,233,970.02 Lei

Valoarea totală a proiectului: 4,904,974.52 Lei

Previous Post
A fost aprobată modificarea Ghidului solicitantului. Condiţii specifice de accesare a fondurilor pentru apelul de proiecte nr. POR/2018/1/1.1.A./1
Next Post
MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC IN MUNICIPIUL MARGHITA, JUD.BIHOR
Menu
Skip to content