Închidere proiect „Sprijin pentru ADR Nord-Vest în operaţionalizarea rolului de Autoritate de Management pentru POR Nord-Vest 2021-2027”, cod SMIS 140803

In the 2021-2027 programming period, the Northwest Regional Development Agency (ADR North-West) îndeplinește rolul de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (PR NV 2021-2027). Conform OUG nr. 122/2020, prin care sunt prevăzute măsuri pentru asigurarea eficientizării procesului decizional al fondurilor externe nerambursabile destinate dezvoltării regionale în România, Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest va avea propriul Program Regional pentru perioada 2021-2027, cu priorități și alocări adaptate nevoilor sale.

In calitate de Autoritate de Management pentru PR Nord-Vest 2021-2027, ADR North-West coordonează lansarea apelurilor pentru proiecte, evaluarea, contractarea, monitorizarea și verificarea acestora, precum și decontarea plăților și atingerea indicatorilor propuși prin proiectele finanțate.

Obiectivul general al proiectului este sprijinirea Agenţiei de Dezvoltare Regionala Nord-Vest în realizarea rolului de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest perioada 2021-2027 iar obiectivul specific este ca ADR North-West să devină operaţională în calitate de Autoritate de Management pentru PR Nord-Vest 2021-2027.

The project is co-financed from the European Regional Development Fund through the Technical Assistance Operational Program 2014-2020, Priority axis: 2 "Support for the coordination, management and control of FESI" / Specific objective: 2.1 "Improving the regulatory, strategic and procedural framework for coordination and implementation FESI" / Action: 2.1.1 "Improving the regulatory, strategic and procedural framework for the coordination and implementation of FESI".

Beneficiary: North-West Regional Development Agency

No. and financing contract date: 2.1.134/08.03.2021

Valoarea totală aprobată a proiectului: 3.173.688,01 lei

Asistenţă financiară nerambursabilă: 3.173.688,01 lei din care 2.697.634,82 lei din Fondul European de Dezvoltare Regională şi 476.053,19 lei din bugetul naţional.

Durata proiectului: 29 luni, respectiv de la 01.08.2020 până la 31.12.2022.

Expected results:

1. Program Regional Nord-Vest 2021-2027 elaborat si transmis la Comisia Europeană.

2. Descriere de sistem elaborat si aprobat la nivelul ADR Nord-Vest în calitate de AM PR Nord-Vest 2021-2027.

3. Proceduri operaţionale elaborate la nivelul ADR Nord-Vest în calitate de AM PR Nord-Vest 2021-2027.

4. Evaluare strategică de mediu (SEA) pentru PR Nord-Vest 2021-2027.

Through the support given to ADR Nord-West, the project contributes to the achievement of Specific Objective 2.1 of Priority Axis 2 related to POAT 2014-2020, as the actions aim at improving the regulatory, strategic and procedural framework for the coordination and implementation of FESI.

The project is co-financed from the European Regional Development Fund through POAT 2014-2020.

Previous Post
A fost semnat contractul aferent proiectului „Centru Comunitar Integrat în Coltău”
Next Post
Descriere proiect „Sprijin pentru ADR Nord – Vest în operaţionalizarea rolului de Autoritate de Management pentru POR Nord – Vest 2021 – 2027”, contract de finanţare nr. 2.1.134/08.03.2021, cod SMIS 140803
Menu
Skip to content