A fost semnat contractul aferent proiectului „Centru Comunitar Integrat în Coltău”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Centru Comunitar Integrat în Coltău”, Beneficiar: UAT comuna Coltău, cod SMIS 155665.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – „Investiţii în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate, promovând incluziunea socială prin accesul la serviciile sociale, culturale și de recreere, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunităţi.”

Obiectivul specific 8.1 – „Creșterea accesibilității serviciilor de sănătate, comunitare și a celor de nivel secundar, în special pentru zonele sărace și izolate”

Operaţiunea B – „Centre comunitare integrate”

The project implementation period is 26 months, i.e. between 01.11.2021 and 31.12.2023, this also includes the period of project activities before the signing of the financing contract, according to the rules of eligibility of expenses.

Valoarea totală a proiectului este de 491.920,19 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 342.678,13 lei.

Previous Post
A fost semnat contractul aferent proiectului „Centru Comunitar Integrat în Parva”
Next Post
Închidere proiect „Sprijin pentru ADR Nord-Vest în operaţionalizarea rolului de Autoritate de Management pentru POR Nord-Vest 2021-2027”, cod SMIS 140803
Menu
Skip to content