Corrigendum nr.2 pentru Ghidurile Solicitantului 371.A, 371.B, 711 și 721

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), emite un set de CORRIGENDUM-URI pentru ghidurile aferente apelurilor de proiecte PRNV/2023/371.A/1, PRNV/2023/371.B/1, PRNV/2023/711/1 and PRNV/2023/721/1.

A.D.R. Nord-Vest publică următoarele:

CORRIGENDUM nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 371.A – PRNV/2023/371.A/1 – Dezvoltarea unor orașe verzi și îmbunătățirea infrastructurii verzi din zonele urbane – Municipii reședință de județ

Acest Corrigendum modifică și completează următoarele capitole din Ghidul Solicitantului:

5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor
5.2.1. Criteriile generale privind eligibilitatea activităților;

CORRIGENDUM nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 371.B – PRNV/2023/371.B/1 – Dezvoltarea unor orașe verzi și îmbunătățirea infrastructurii verzi din zonele urbane

Acest Corrigendum modifică și completează următoarele capitole din Ghidul Solicitantului:

5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor
8.5. Aplicarea pragului de calitate
8.6. Aplicarea pragului de excelență

CORRIGENDUM nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 711 – PRNV/2023/711/1 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea (URBAN)

Acest Corrigendum modifică și completează următoarele capitole din Ghidul Solicitantului:

8.5. Aplicarea pragului de calitate
8.6. Aplicarea pragului de excelență

CORRIGENDUM nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 711 – PRNV/2023/721/1 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea (RURAL)

Acest Corrigendum modifică și completează următoarele capitole din Ghidul Solicitantului:

8.5. Aplicarea pragului de calitate
8.6. Aplicarea pragului de excelență

Prevederile deciziilor intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-urilor și ale ghidurilor consolidate pe pagina de internet a Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro la secțiunea specifică apelului de proiecte.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

In the financial year 2021-2027, public authorities and institutions, the business environment, the academic and research environment and NGOs can obtain funding.

The Northwest Regional Program benefits from a total allocation of 1,437,252,471 euros.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

More information about the Northwest Regional Program for 2021-2027 is available here, and the program can be consulted here.

 

 

Previous Post
Ghidul Solicitantului 131.F – Sprijin pentru internaționalizarea IMM-urilor a fost publicat astăzi, 6 noiembrie 2023 în consultare publică de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest)
Next Post
Achiziție servicii de catering și restaurant
Menu
Skip to content