Corrigendum nr.2 pentru Ghidurile Solicitantului 371.A, 371.B, 711 și 721

Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest), emite un set de CORRIGENDUM-URI pentru ghidurile aferente apelurilor de proiecte PRNV/2023/371.A/1, PRNV/2023/371.B/1, PRNV/2023/711/1 și PRNV/2023/721/1.

A.D.R. Nord-Vest publică următoarele:

CORRIGENDUM nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 371.A – PRNV/2023/371.A/1 – Dezvoltarea unor orașe verzi și îmbunătățirea infrastructurii verzi din zonele urbane – Municipii reședință de județ

Acest Corrigendum modifică și completează următoarele capitole din Ghidul Solicitantului:

5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor
5.2.1. Criteriile generale privind eligibilitatea activităților;

CORRIGENDUM nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 371.B – PRNV/2023/371.B/1 – Dezvoltarea unor orașe verzi și îmbunătățirea infrastructurii verzi din zonele urbane

Acest Corrigendum modifică și completează următoarele capitole din Ghidul Solicitantului:

5.1.1. Cerințe privind eligibilitatea solicitanților și partenerilor
8.5. Aplicarea pragului de calitate
8.6. Aplicarea pragului de excelență

CORRIGENDUM nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 711 – PRNV/2023/711/1 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea (URBAN)

Acest Corrigendum modifică și completează următoarele capitole din Ghidul Solicitantului:

8.5. Aplicarea pragului de calitate
8.6. Aplicarea pragului de excelență

CORRIGENDUM nr. 2 de modificare și completare a Ghidului Solicitantului 711 – PRNV/2023/721/1 – Conservarea, protecția și valorificarea durabilă și competitivă a patrimoniului cultural și istoric, inclusiv asigurarea și/sau îmbunătățirea accesului către acestea (RURAL)

Acest Corrigendum modifică și completează următoarele capitole din Ghidul Solicitantului:

8.5. Aplicarea pragului de calitate
8.6. Aplicarea pragului de excelență

Prevederile deciziilor intră în vigoare începând cu data publicării corrigendum-urilor și ale ghidurilor consolidate pe pagina de internet a Programului Regional Nord-Vest 2021-2027 www.regionordvest.ro la secțiunea specifică apelului de proiecte.

Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 propune intervenții pentru dezvoltarea capacității de cercetare, dezvoltare, inovare și digitalizare, creșterea performanței energetice a fondului existent de clădiri publice și rezidențiale, valorificarea spațiilor degradate de la nivelul orașelor, mobilitatea urbană sustenabilă, investiții  în rețeaua de drumuri județene și în infrastructura educațională, precum și acțiuni de valorificare a potențialului cultural, turistic și balnear.

În cadrul exercițiului financiar 2021-2027, pot obține finanțări autorități și instituții publice, mediul de afaceri, mediul academic și de cercetare și ONG-urile.

Programul Regional Nord-Vest beneficiază de o alocare totală de 1.437.252.471 euro.

Prioritatea 1 : O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și întreprinderi dinamice  –  valoare totală: 327.904.956 euro
Prioritatea 2 : O regiune cu localități smart  –  valoare totală: 60.332.872 euro
Prioritatea 3 : O regiune cu localități prietenoase cu mediul  –  valoare totală: 210.666.112 euro
Prioritatea 4 : O regiune cu mobilitate urbană multimodală sustenabilă  –  valoare totală: 305.155.751 euro
Prioritatea 5 : O regiune accesibilă  –  valoare totală: 184.978.708 euro
Prioritatea 6 : O regiune educată  –  valoare totală: 77.386.100 euro
Prioritatea 7 : O regiune atractivă  –  valoare totală: 210.363.134 euro
Asistență tehnică  –  valoare totală: 60.464.838  euro

Mai multe informații despre Programul Regional Nord-Vest pentru 2021-2027 sunt disponibile aici, iar programul poate fi consultat aici.

 

 

Articolul anterior
Ghidul Solicitantului 131.F – Sprijin pentru internaționalizarea IMM-urilor a fost publicat astăzi, 6 noiembrie 2023 în consultare publică de către Agenția de Dezvoltare Regională Nord-Vest, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 (REGIO Nord-Vest)
Articolul următor
Achiziție servicii de catering și restaurant
Meniu
Sari la conținut