Cluster Transnaţional în domeniul Energiei Regenerabile

Proiectul a fost finanţat din Programul Interreg IVC, obiectivul principal al acestuia fiind constituirea şi dezvoltarea unui cluster în domeniul energiilor regenerabile prin atragerea de agenţi economici care activează în domeniu, precum şi a centrelor de cercetare şi a universităţilor care derulează activităţi de cercetare în sectoare de interes, alături de autorităţi publice care contribuie la elaborarea şi implementarea de politici şi strategii în domeniu, asociaţii profesionale şi sectoriale, instituţii financiar-bancare, centre de transfer tehnologic, oficii de legătură cu industria, etc.

For other information related to the project, please access the link:  http://www.trec-cluster.ro/

Rezultatele proiectului pot fi consultate la adresa: www.nord-vest.ro/Document_Files/Proiecte-proprii-in-implementare/00001029/dijth_3.Rezultate_studiu.pdf

trec

Previous Post
ASVILOC +
Next Post
Business Support Network at the EU's External Borders
Menu
Skip to content