ASVILOC +

Agenţii de dezvoltare ce sprijină valoarea sistemelor de inovare în economiile locale şi regionale.

Proiectul implementat în cadrul unui consorţiu format din 13 parteneri, coordonat de Agenţia de Dezvoltare a Regiunii Marche – Sviluppo Marche, în perioada 2010-2013, a fost finanţat prin Proiectul Transnaţional de Cooperare Sud-Estul Europei.

Obiectivul general al proiectului a fost acela de a crea un sistem transnaţional de inovare, bazându-se pe sprijinul agenţiilor de dezvoltare, contribuind la consolidarea unei reţele suport pentru inovare în structura economică a regiunii, prin crearea unei reţele de cunoaştere focusată pe inovare şi tehnologie, precum şi prin lansarea unui proces de planificare strategică a managementului politicilor de inovare regionale, pe termen lung.

Instrumentele utilizate: schimburi de experienţă, exploatarea cunoştinţelor deja acumulate, transferul efectiv de competenţe şi cooperare între diferiţii actori implicaţi în dezvoltarea regională, planificarea transnaţională a managementului inovării, evaluarea serviciilor de inovare .

Proiectul ASVILOC+ a contribuit, prin activităţile implementate, la continuarea rezultatelor proiectului REGIS-NW „Strategia Regională de Inovare pentru Regiunea Transilvania de Nord”,  prin:

  • afluxul de bune practici dobândite în cadrul parteneriatului;
  • calitatea informaţiilor şi competenţele obţinute;

iniţierea demersurilor pentru crearea unor clustere incipiente

Previous Post
Inspiraţie Antreprenorială pentru Uniunea Europeană
Next Post
Business Support Network at the EU's External Borders
Menu
Skip to content