The ROREG Association launches the procedure for awarding the contract for "Services for organizing training sessions in the following areas: Strategic planning; Technical-economic documentation. Property; Project management; Public procurement"

Asociația ROREG lansează procedura pentru atribuirea contractului de “Servicii organizare sesiuni de instruire în următoarele domenii: Planificare strategică; Documentații tehnico-economice. Proprietatea; Management de proiect; Achiziții publice”derulată în conformitate cu prevederile Procedurii proprii simplificate pentru servicii din categoria celor incluse în Anexa 2 a Legii nr.98/2016.

Data limită de depunere a ofertelor: 09.02.2022, ora 17.00

Documentatia de atribuire poate fi accesată la următorul link: https://www.roreg.eu/nout%C4%83%C8%9Bi/Anun%C8%9B-participare-pentru-atribuirea-contractului-de-Servicii-organizare-sesiuni-de-instruire

Previous Post
The ROREG Association launches the procedure for awarding the contract for "Services for organizing training sessions in the following areas: Strategic planning; Technical-economic documentation. Property; Project management; Public procurement"
Next Post
Workshop online dedicat transferului tehnologic în domeniul agroalimentar
Menu
Skip to content