The ROREG Association launches the procedure for awarding the contract for "Services for organizing training sessions in the following areas: Strategic planning; Technical-economic documentation. Property; Project management; Public procurement"

Asociația ROREG lansează procedura pentru atribuirea contractului de “Servicii organizare sesiuni de instruire în următoarele domenii: Planificare strategică; Documentații tehnico-economice. Proprietatea; Management de proiect; Achiziții publice”derulată în conformitate cu prevederile Procedurii proprii simplificate pentru servicii din categoria celor incluse în Anexa 2 a Legii nr.98/2016.

Data limită de depunere a ofertelor: 09.02.2022, ora 17.00

Documentatia de atribuire poate fi accesată la următorul link: https://www.roreg.eu/nout%C4%83%C8%9Bi/Anun%C8%9B-participare-pentru-atribuirea-contractului-de-Servicii-organizare-sesiuni-de-instruire

Previous Post
Proiectului Național de Reformă „România Educată” – Granturi pentru 2500 de unități de învățământ de nivel gimnazial
Next Post
The ROREG Association launches the procedure for awarding the contract for "Services for organizing training sessions in the following areas: Strategic planning; Technical-economic documentation. Property; Project management; Public procurement"
Menu
Skip to content