ADR Nord-Vest lansează consultarea publică pentru „Metodologia de facilitare a dialogului cu privire la dezvoltarea locală, între APL-uri si ecosistemele antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest”

SIPOCA code 927/MySMIS2014 – 150753

The Northwest Regional Development Agency has published marti, 23 mai 2022, varianta supusă consultării publice pentru Metodologia de facilitare a dialogului cu privire la dezvoltarea locală, între APL-uri si ecosistemele antreprenoriale din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

The public consultation will take place over a period of 7 calendar days, starting from the date of publication. Observations and proposals can be sent until the date of 30 mai 2023 prin e-mail catre marian.alca@nord-vest.ro

The general objective of the project is to improve the collaboration between ADR North-West, other NGOs and/or social partners, local public authorities and entrepreneurial ecosystems (represented by entrepreneurial NGOs, hubs, employers' organizations, clusters, Chambers of Trade, etc.) from the North-West Development Region in order to facilitate dialogue on local development.

Expected results at the end of the project:

•          Creșterea capacității ONG-urilor și a partenerilor sociali de a se implica în formularea și promovarea dezvoltării la nivel local.

•          Consolidarea celor 6 Parteneriate pentru Dezvoltare Locală încheiate anterior implementării prezentului proiect.

•          Încheierea, între ADR Nord-Vest și autorități publice locale, ONG-uri și/sau parteneri sociali, a minimum 6 noi Parteneriate pentru Dezvoltare Locală, care vor fi active pe perioada de implementare a proiectului și funcționale timp de 6 luni după finalizarea acestuia.

•          Selectarea și implicarea în activitățile proiectului a cel puțin 100 de reprezentanți ai grupului țintă.

•          Organizarea și desfășurarea a două cursuri de formare în urma cărora un număr de 50 de participanți vor dobândi competențe în facilitarea dialogului cu privire la dezvoltarea locală și în elaborarea de strategii și monitorizarea acestora.

•          Existența unei metodologii de facilitare a dialogului cu privire la dezvoltarea locală între ADR Nord-Vest, alte ONG-uri și/sau parteneri sociali, autorități publice locale și ecosisteme antreprenoriale (reprezentate prin ONG-uri antreprenoriale, hub-uri, organizații patronale, clustere, Camere de Comerț,  etc.) din Regiunea de Dezvoltare Nord-Vest.

Documentul supus consultării poate fi descărcat și analizat cu un click pe butonul de mai jos.

Previous Post
Autoritatea de Management PR NV 2021-2027 a hotărât prelungirea sesiunii de depunere a documentelor pentru etapa de verificare a conformității administrative și admisibilității documentelor strategice (Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă și Strategii Teritoriale)
Next Post
Purchase of catering services
Menu
Skip to content