Purchase of training services in the field of public procurement

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Regarding the acquisition of: Servicii instruire destinate certificării de competenţe în domeniul Achiziţiilor publice pentru 2 salariaţi

Purchase object: Professional training program;

CPV code: 80530000-8 Vocational training services;

Purchase object description (technical specifications):

 • FORM / TYPE OF TRAINING: PUBLIC PROCUREMENT online course, with issuance of ANC graduation certificate for the occupation of Public Procurement Expert
 • NUMBER OF PARTICIPANTS:  2
 • PERIOD OF PERFORMANCE PROFESSIONAL TRAINING PROGRAM:  în prima jumătate a lunii iunie 2021, cu începere după data de 05.06.2021
 • COURSE SUBJECTS/ COMPETENCES CERTIFIED UPON GRADUATION:
  • Legislația specifică în domeniul achizițiilor publice
  • Platforma SEAP.: înregistrare, utilizare, catalog electronic, anunțuri, raportări, formulare, etc.
  • Prezentarea tuturor instituțiilor cu atribuții în domeniul achizițiilor publice
  • Managementul achizițiilor publice
  • Proceduri de achiziții publice: praguri valorice, procedura simplificată, licitația deschisă, licitația restrânsă, dialogul competitiv, negocierea fără publicare
  • Înregistrarea/Recuperarea/Reînnoirea certificatului digital SEAP
  • Utilizarea semnăturii electronice
  • Criptarea și decriptarea documentelor publicate de autoritatea contractantă
  • Publishing Ads: Intent, Opt-in and Attribution
  • Estimarea achizițiilor publice
  • Publicarea în SEAP a planurilor de achiziții publice
  • Încărcarea în sistemul electronic a documentației de atribuire
  • Modalități de prezentare a propunerii tehnice și a propunerii financiare
  • Rolul Documentului Unic de Achiziție European (DUAE) și corelarea cu fișa de date a achiziției
  • Întocmirea răspunsului la solicitările de clarificări transmise de autoritatea contractantă
  • Cumpărarea directă
  • Depunerea contestațiilor. Remediile și căile de atac
  • Termenul de evaluare și reevaluare a ofertelor
  • Pregătirea documentației de atribuire
  • Analiza și evaluarea documentelor realizate de ofertanți
  • Criterii minime de calificare
  • Analiza rezultatelor obținute în urma evaluării
  • Litigii care decurg din procedurile de atribuire a contractelor publice
  • Soluționarea contestațiilor depuse la CNCSC  și a celor formulate in fața instanțelor de judecată
  • Derularea unei proceduri de atribuire on-line
  • Atribuirea și derularea contractului de achiziție publică. Modificări ale contractului în perioada de implementare
  • Contravenții și sancțiuni
  • Aplicații practice relevante, derivate din situații reale
 • DURATION OF THE PROFESSIONAL TRAINING PROGRAM:  minim 40 ore instruire, dintre care minim 24 ore vor fi ore de predare teoretică şi minim 16 ore instruirea practică asistată de trainer
 • LOCATION OF THE PROFESSIONAL TRAINING PROGRAM: online
 • SERVICE PRICE: Prețul total unitar per pachet de formare profesională/ cursant: Maxim 700 lei fără TVA / cursant / program instruire
 • Contract: NOT

Other mentions:

 • Criterii obligatorii pentru ofertanţi:
  • certificarea pentru ocupaţia de Expert Achiziţii publice conform cod COR
  • respectarea duratei cursului conform specificaţiilor tehnice cu un minim de 24 ore predare teorie şi un minim de 16 ore activitate practică asistată de trainer
  • respectarea perioadei de desfăşurare a programului de instruire, conform specificaţiilor tehnice
  • furnizarea integrală a conţinutului de instruire cerut conform tematicilor solicitate prin specificaţiile tehnice

The criterion used for awarding the contract is The lowest price.

Additional information can be obtained from the Contracting Authority: ADR Nord-Vest, secondary office in Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor no 3, code 400118, phone +40264431550, fax: +40 264439222, email achizitii@nord-vest.ro, to the attention of the Public Procurement Office.

Termen depunere oferte: 03.06.2021, ORA 10.

Previous Post
Agenția pentru Protecția Mediului Cluj anunță publicul interesat asupra necesității efectuării evaluării de mediu în vederea obținerii avizului de mediu pentru Programul Operațional Regional pentru Regiunea Nord-Vest 2021-2027 (POR NV).
Next Post
Evaluarea de mediu în vederea obținerii avizului de mediu pentru Planul de Dezvoltare Regională (PDR) 2021-2027 pentru Regiunea Nord-Vest.
Menu
Skip to content