Achiziţie servicii de recertificarea si supraveghere a sistemului de management integrat calitate-mediu

Hereby, the Northwest Regional Development Agency, as the Contracting Authority, invites you to participate in the public procurement of servicii de Servicii de recertificarea si supraveghere a sistemului de management integrat calitate-mediu in conformitate cu standardele ISO 9001: 2015 si ISO 14001:2015 .

Valoarea estimata : 18.500 lei

Funding source: own funds

the code CPV 79132000-8

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Regarding the acquisition of:

Recertification and supervision services of the quality-environment integrated management system in accordance with the ISO 9001: 2015 and ISO 14001: 2015 standards                                                                                    

Purchase object:

Recertificarea si supravegherea sistemului de management integrat calitate-mediu al ADR Nord-Vest in perioada octombrie 2017-octombrie  2020 pentru următoarele  domenii de activitate:

  • Gestionarea activităților de planificare, programare si elaborare de strategii de dezvoltare regionala
  • Gestionarea la nivel regional a fondurilor de dezvoltare regionala ( fonduri guvernamentale si europene)
  • Gestionarea cooperării in domeniul dezvoltării regionale (transnaționala, transfrontaliera si interregionala)
  • Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de asistenta tehnica in dezvoltare regionala
  • Furnizarea de servicii de formare si perfecționare profesionala
  • Furnizarea serviciilor de cercetare-dezvoltare si transfer tehnologic

Purchase object description (technical specifications):

Se vor achiziționa servicii de recertificare si supravegherea Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu  in conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2015 si ISO 14001/2015, având următoarele etape:

  1. Auditul de recertificare cuprinde: – Auditul de recertificare – Elaborarea raportului de audit, analiza dosarului de recertificare si eliberarea certificatelor – Dreptul de utilizare a certificatelor emise
  2.  Supraveghere nr.1 (se va efectua si factura la 11 luni de la data auditului de recertificare) cuprinde: – Auditul de supraveghere – Elaborarea raportului de audit – Dreptul de utilizare a certificatelor emise
  3.  Supraveghere nr.2 (se va efectua si factura la 22 luni de la data auditului de recertificare) cuprinde: – Auditul de supraveghere – Elaborarea raportului de audit – Dreptul de utilizare a certificatelor emise

Mandatory contractual clauses:

Contractul va trebui sa contina cel puțin următoarele clauze:

-Obligatiile certificatorului;

-Obligatiile organizației:

-Valoarea contractului defalcata pe costurile fiecărei etape de certificare/supraveghere.

-Modalitati de plata;

-Durata contractului. Rezilierea si suspendarea contractului ;

-Limite de responsabilitate.

Delivery/performance/execution term:

Auditul de recertificare se va derula in perioada octombrie-noiembrie  2017 iar contractul se va derula pe perioada a trei ani( 2017-2020).

Other mentions:

Organismul de Certificare  trebuie sa fie acreditat RENAR pentru sisteme de management  al calitatii (ISO 9001) si de mediu (ISO 14001)( cerința de calificare)

– Organismul de Certificare  trebuie sa fie recunoscut  de către  IQNet Ltd. sau de către un  alt organism de nivel international similar ( cerința de calificare)

– Oferta financiara va include pe langa costurile de recertificare si supraveghere si costurile legate de transportul, cazarea si masa auditorilor implicati in furnizarea serviciilor, pe toata durata de valabilitate a contractului.

The bidders will send the bids by email to the address ioana.neag@nord-vest.ro .

Ofertele financiare se intocmesc în lei cu și fără tva.

The language of the offer is Romanian.

The criterion used for awarding the contract is The lowest price

Additional information can be obtained from the Contracting Authority: ADR Nord-Vest, secondary office in Cluj-Napoca, str. Dorobantilor no 3, code 400118, phone 0744777425, +40264431550, fax: +40 264439222, email ioana.neag@nord-vest.ro, to the attention of the Public Procurement Office.

Termen depunere oferte 29.09.2017 ora 16.00.

Previous Post
Purchase of catering services
Next Post
Castelul Teleki din Coltău – proiect de reabilitare a patrimoniului cultural, finanțat prin REGIO 2014-2020
Menu
Skip to content