Achiziţie servicii de recertificarea si supraveghere a sistemului de management integrat calitate-mediu

Prin prezenta, Agenţia de Dezvoltare Regională Nord-Vest, in calitate de Autoritate Contractanta, vă invită să participaţi la achizita publica de servicii de Servicii de recertificarea si supraveghere a sistemului de management integrat calitate-mediu in conformitate cu standardele ISO 9001: 2015 si ISO 14001:2015 .

Valoarea estimata : 18.500 lei

Sursa finantare: fonduri proprii

codul CPV 79132000-8

SPECIFICAȚII TEHNICE

Privind achiziţia de:

Servicii de recertificarea si supraveghere a sistemului de management integrat calitate-mediu in conformitate cu standardele ISO 9001: 2015 si ISO 14001:2015                                                                                    

Obiect achiziţie:

Recertificarea si supravegherea sistemului de management integrat calitate-mediu al ADR Nord-Vest in perioada octombrie 2017-octombrie  2020 pentru următoarele  domenii de activitate:

  • Gestionarea activităților de planificare, programare si elaborare de strategii de dezvoltare regionala
  • Gestionarea la nivel regional a fondurilor de dezvoltare regionala ( fonduri guvernamentale si europene)
  • Gestionarea cooperării in domeniul dezvoltării regionale (transnaționala, transfrontaliera si interregionala)
  • Dezvoltarea si furnizarea serviciilor de asistenta tehnica in dezvoltare regionala
  • Furnizarea de servicii de formare si perfecționare profesionala
  • Furnizarea serviciilor de cercetare-dezvoltare si transfer tehnologic

Descriere obiect achiziţie (specificaţii tehnice):

Se vor achiziționa servicii de recertificare si supravegherea Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu  in conformitate cu cerințele standardului ISO 9001:2015 si ISO 14001/2015, având următoarele etape:

  1. Auditul de recertificare cuprinde: – Auditul de recertificare – Elaborarea raportului de audit, analiza dosarului de recertificare si eliberarea certificatelor – Dreptul de utilizare a certificatelor emise
  2.  Supraveghere nr.1 (se va efectua si factura la 11 luni de la data auditului de recertificare) cuprinde: – Auditul de supraveghere – Elaborarea raportului de audit – Dreptul de utilizare a certificatelor emise
  3.  Supraveghere nr.2 (se va efectua si factura la 22 luni de la data auditului de recertificare) cuprinde: – Auditul de supraveghere – Elaborarea raportului de audit – Dreptul de utilizare a certificatelor emise

Clauze contractuale obligatorii:

Contractul va trebui sa contina cel puțin următoarele clauze:

-Obligatiile certificatorului;

-Obligatiile organizației:

-Valoarea contractului defalcata pe costurile fiecărei etape de certificare/supraveghere.

-Modalitati de plata;

-Durata contractului. Rezilierea si suspendarea contractului ;

-Limite de responsabilitate.

Termen de livrare/prestare/executare:

Auditul de recertificare se va derula in perioada octombrie-noiembrie  2017 iar contractul se va derula pe perioada a trei ani( 2017-2020).

Alte menţiuni:

Organismul de Certificare  trebuie sa fie acreditat RENAR pentru sisteme de management  al calitatii (ISO 9001) si de mediu (ISO 14001)( cerința de calificare)

– Organismul de Certificare  trebuie sa fie recunoscut  de către  IQNet Ltd. sau de către un  alt organism de nivel international similar ( cerința de calificare)

– Oferta financiara va include pe langa costurile de recertificare si supraveghere si costurile legate de transportul, cazarea si masa auditorilor implicati in furnizarea serviciilor, pe toata durata de valabilitate a contractului.

Ofertantii vor transmite ofertele pe email la adresa ioana.neag@nord-vest.ro .

Ofertele financiare se intocmesc în lei cu și fără tva.

Limba de redactare a ofertei este limba romana.

Criteriul utilizat pentru atribuirea contractului este Pretul cel mai scazut

Informatii suplimentare se pot obtine de la Autoritate Contractanta:ADR Nord-Vest, sediul secundar din Cluj-Napoca, str.Dorobantilor nr 3 , cod 400118, tel 0744777425, +40264431550, fax:+40 264439222, email ioana.neag@nord-vest.ro, în atentia Biroului de Achizitii Publice.

Termen depunere oferte 29.09.2017 ora 16.00.

Articolul anterior
Achiziție servicii catering
Articolul următor
Castelul Teleki din Coltău – proiect de reabilitare a patrimoniului cultural, finanțat prin REGIO 2014-2020
Meniu
Sari la conținut