A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga”, Jibou”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga”, Jibou”, Beneficiar: UAT Oraș Jibou, cod SMIS 122851.

The project is financed through ROP 2014-2020, Priority Axis 10 – Improving the educational infrastructure, Investment Priority 10.1 Investments in education and training, including vocational training, for the acquisition of skills and lifelong learning through the development of education and training infrastructures , Specific objective 10.1 - Increasing the degree of participation in early education and compulsory education, especially for children at high risk of leaving the system early.

Perioada de implementare a Proiectului este de 73 luni, respectiv între data 28.12.2017 și data 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 7,182,020.38 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 6,051,547.83 lei.

Previous Post
Întâlnirea virtuală din regiunea Calabria (Italia), în cadrul proiectului COHES3ION
Next Post
Întâlnirea virtuală organizată de Institutul de Energie „Hrvoje Požar” din Zagreb (Croaţia), în cadrul proiectului EMOBICITY
Menu
Skip to content