A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga”, Jibou”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitarea și modernizarea Școlii Gimnaziale „Lucian Blaga”, Jibou”, Beneficiar: UAT Oraș Jibou, cod SMIS 122851.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 10 – Îmbunătățirea infrastructurii educaționale, Prioritatea de investiții 10.1 Investițiile în educație, și formare, inclusiv în formare profesională, pentru dobândirea de competențe și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurilor de educație și formare, Obiectiv specific 10.1 -Creșterea gradului de participare la nivelul educaţiei timpurii şi învăţământului obligatoriu, în special pentru copii cu risc crescut de părăsire timpurie a sistemului.

Perioada de implementare a Proiectului este de 73 luni, respectiv între data 28.12.2017 și data 31.12.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 7,182,020.38 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 6,051,547.83 lei.

Articolul anterior
Întâlnirea virtuală din regiunea Calabria (Italia), în cadrul proiectului COHES3ION
Articolul următor
Întâlnirea virtuală organizată de Institutul de Energie „Hrvoje Požar” din Zagreb (Croaţia), în cadrul proiectului EMOBICITY
Meniu
Sari la conținut