A fost semnat contractul aferent proiectului „Modernizarea și amenajarea unui spațiu destinat activităților culturale din Municipiul Gherla”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Modernizarea și amenajarea unui spațiu destinat activităților culturale din Municipiul Gherla”, Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Gherla, cod SMIS 155124.

The project is financed by ROP 2014-2020, Priority Axis 9 – Supporting the economic and social regeneration of disadvantaged urban communities, Investment Priority 9.1 – Community-led Local Development (DLRC).

Perioada de implementare a proiectului este de 49 luni, respectiv între data 01.11.2019 și data 30.11.2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 1.812.886,39 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 744.797,62 lei.

Previous Post
FUNDING OPPORTUNITIES AND PROJECT PROPOSALS DEDICATED TO HERITAGE: REGIONAL MEETING "REVITALIZATION OF FORTRESS CITIES"
Next Post
Purchase of catering services
Menu
Skip to content