A fost semnat contractul aferent proiectului „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL JIBOU ȘI SATELE APARȚINĂTOARE”

A fost semnat contractul aferent proiectului „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL JIBOU ȘI SATELE APARȚINĂTOARE”, Beneficiar: UAT Orașul Jibou, cod SMIS 125172.

The project is financed by ROP 2014-2020, Priority Axis 3 – Supporting the transition to a low-carbon economy, Investment Priority 3.1 – Supporting energy efficiency, intelligent energy management and the use of energy from renewable sources in public infrastructures, including in public buildings, and in the housing sector, Operation C – Public lighting.

Perioada de implementare a proiectului este de 70 luni, respectiv între data 28.02.2017 și data 30.11.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 12.160.373,17 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 10.100.518,52 lei.

Previous Post
A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale Viile Satu Mare, comuna Viile Satu Mare, județul Satu Mare”
Next Post
A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale universitare – reabilitare și recompartimentare atelier școală”
Menu
Skip to content