A fost semnat contractul aferent proiectului „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL JIBOU ȘI SATELE APARȚINĂTOARE”

A fost semnat contractul aferent proiectului „MODERNIZARE ILUMINAT PUBLIC ÎN ORAȘUL JIBOU ȘI SATELE APARȚINĂTOARE”, Beneficiar: UAT Orașul Jibou, cod SMIS 125172.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 3 – Sprijinirea tranziției către o economie cu emisii scăzute de carbon, Prioritatea de investiții 3.1 – Sprijinirea eficienței energetice, a gestionării inteligente a energiei și a utilizării energiei din surse regenerabile în infrastructurile publice, inclusiv în clădirile publice, și în sectorul locuințelor, Operațiunea C – Iluminat public.

Perioada de implementare a proiectului este de 70 luni, respectiv între data 28.02.2017 și data 30.11.2022.

Valoarea totală a proiectului este de 12.160.373,17 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 10.100.518,52 lei.

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitarea, extinderea și dotarea Școlii Gimnaziale Viile Satu Mare, comuna Viile Satu Mare, județul Satu Mare”
Articolul următor
A fost semnat contractul aferent proiectului „Reabilitarea, modernizarea, extinderea și echiparea infrastructurii educaționale universitare – reabilitare și recompartimentare atelier școală”
Meniu
Sari la conținut