The contract related to the project "Establishment and endowment of an integrated community center in Curtuişeni commune, Bihor county" was signed

A fost semnat contractul aferent proiectului „Înfiinţare şi dotare centru comunitar integrat în comuna Curtuişeni, judetul Bihor”, Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Curtuișeni, cod SMIS 152890.

The project is financed through ROP 2014-2020, Priority Axis 8 – Development of sanitary and social infrastructure, Investment Priority 8.1 – Investments in sanitary and social infrastructures that contribute to development at the level
national, regional and local, reducing health inequalities and promoting social inclusion by improving access to social, cultural and recreational services, as well as moving from institutional services to services provided by communities.

Perioada de implementare a proiectului este de 27 luni, respectiv între data 08.10.2021 și data 31.12.2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 1.605.034,85 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 344.588,30 lei.

Previous Post
The status of the project sheets submitted for the call within the project "Support at the level of the North-West development region for the preparation of projects financed from the programming period 2021-2027 in the field of intelligent specialization"
Next Post
Revitalization of Fortress Cities (RFC) - Cooperation balance sheet
Menu
Skip to content