A fost semnat contractul aferent proiectului „Înfiinţare şi dotare centru comunitar integrat în comuna Curtuişeni, județul Bihor”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Înfiinţare şi dotare centru comunitar integrat în comuna Curtuişeni, judetul Bihor”, Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Curtuișeni, cod SMIS 152890.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritară 8 – Dezvoltarea infrastructurii sanitare şi sociale, Prioritatea de investiții 8.1 – Investiţiile în infrastructurile sanitare şi sociale care contribuie la dezvoltarea la nivel
naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități.

Perioada de implementare a proiectului este de 27 luni, respectiv între data 08.10.2021 și data 31.12.2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 1.605.034,85 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 344.588,30 lei.

Articolul anterior
Situația fișelor de proiect depuse pentru apelul din cadrul proiectului „Sprijin la nivelul regiunii de dezvoltare Nord-Vest pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021-2027 pe domeniul specializare inteligentă”
Articolul următor
Revitalizarea Orașelor Fortărețe (RFC) – Bilanț de cooperare
Meniu
Sari la conținut