A fost semnat contractul aferent proiectului „Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice în Orașul Valea lui Mihai.”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice în Orașul Valea lui Mihai.”, Beneficiar: UAT Orașul Valea lui Mihai, cod SMIS 125400.

The project is financed through ROP 2014-2020, Priority Axis 13 – Supporting the regeneration of small and medium-sized cities, Investment Priority 9b – Providing support for the physical, economic and social revitalization of disadvantaged communities in urban and rural regions Specific objective 13.1 – Improving the quality of life population in small and medium-sized cities in Romania.

Perioada de implementare a proiectului este de 78 luni, respectiv între data 19.04.2017 și data 30.09.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 22,555,639.90 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 19.166.228,31 lei.

Previous Post
A fost semnat contractul aferent proiectului „Smart Campus – Universitatea din Oradea – Etapa a II-a”
Next Post
ADR Nord-Vest lansează în consultare publică GHIDUL SIMPLIFICAT – Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest
Menu
Skip to content