A fost semnat contractul aferent proiectului „Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice în Orașul Valea lui Mihai.”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Îmbunătățirea serviciilor educaționale și a spațiilor publice în Orașul Valea lui Mihai.”, Beneficiar: UAT Orașul Valea lui Mihai, cod SMIS 125400.

Proiectul este finanțat prin POR 2014-2020, Axa prioritara 13 – Sprijinirea regenerării orașelor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 9b – Oferirea de sprijin pentru revitalizarea fizică, economică și socială a comunităților defavorizate din regiunile urbane și rurale Obiectiv specific 13.1 – Îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei în oraşele mici şi mijlocii din România.

Perioada de implementare a proiectului este de 78 luni, respectiv între data 19.04.2017 și data 30.09.2023.

Valoarea totală a proiectului este de 22,555,639.90 lei, din care sprijinul financiar nerambursarbil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 19.166.228,31 lei.

Articolul anterior
A fost semnat contractul aferent proiectului „Smart Campus – Universitatea din Oradea – Etapa a II-a”
Articolul următor
ADR Nord-Vest lansează în consultare publică GHIDUL SIMPLIFICAT – Condiții Specifice de accesare a fondurilor destinate pregătirii proiectelor de infrastructură în domeniile specializării inteligente pentru Regiunea Nord-Vest
Meniu
Sari la conținut