A fost semnat contractul aferent proiectului „Centru comunitar multifuncțional de servicii integrate funcțional în comuna Turulung și împrejmuire”

A fost semnat contractul aferent proiectului „Centru comunitar multifuncțional de servicii integrate funcțional în comuna Turulung și împrejmuire”, Beneficiar: Unitatea Administrativ Teritorială Comuna Turulung, cod SMIS 152937.

The project is financed through ROP 2014-2020, Priority Axis 8 – Development of sanitary and social infrastructure, Investment Priority 8.1 – Investments in sanitary and social infrastructures that contribute to development at the level
naţional, regional şi local, reducând inegalităţile în ceea ce priveşte starea de sănătate şi promovând incluziunea socială prin îmbunătăţirea accesului la serviciile  sociale, culturale și de recreare, precum și trecerea de la serviciile instituționale la serviciile prestate de comunități.

Perioada de implementare a proiectului este de 27 luni, respectiv între data 18.10.2021 și data 31.12.2023, aceasta cuprinde și perioada de desfășurare a activităților proiectului înainte de semnarea Contractului de finanțare, conform regulilor de eligibilitate a cheltuielilor.

Valoarea totală a proiectului este de 560.420,56 lei, din care sprijinul financiar nerambursabil din Fondul European de Dezvoltare Regională este de 337.578,38 lei.

Previous Post
The North-West Regional Development Agency is preparing to organize new entrepreneurial discovery workshops
Next Post
Purchase of space rental services and catering services
Menu
Skip to content