A fost aprobat Ghidul solicitantului pentru Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC)

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a publicat astăzi, 22 octombrie 2019, Ghidul solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, Axa prioritară 9 – Sprijinirea regenerării economice și sociale a comunităților defavorizate din mediul urban, Prioritatea de investitii 9.1 – Dezvoltare locală sub responsabilitatea comunității (DLRC) – varianta finală.

Ghidul a fost aprobat prin ordinul ministrului dezvoltării regionale şi administraţiei publice şi se adresează beneficiarilor eligibili pentru PROIECTELE aferente celor 37 de Strategii de Dezvoltare Locală, selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman (POCU) 2014-2020, conform listei http://www.fonduri-ue.ro/presa/noutati-am-oi/details/6/393/rezultatul-final-al-procesului-de-evaluare-%C8%99i-selec%C8%9Bie-a-strategiilor-de-dezvoltare-local%C4%83-destinate-comunit%C4%83%C8%9Bilor-marginalizate-urbane.

Ghidul solicitantului conține informațiile specifice necesare în vederea deschiderii apelurilor de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI și POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, referitoare la:

  • specificitatea proiectelor;
  • documentele solicitate;
  • criteriile de verificare;
  • o descriere a etapelor de verificare şi contractare a proiectelor.

De asemenea, sunt incluse instrucțiuni de completare a Cererii de finanțare de către solicitanți.

Submission of financing applications is done using the electronic system - the MY SMIS application.

Ghidul specific – varianta finala- pentru APELURILE DE PROIECTE POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI, POR/2019/9/9.1/1/BI ȘI POR/2019/9/9.1/1/ÎNTREPRINDERI. Acest ghid se adresează beneficiarilor eligibili în cadrul Axei prioritare 9, Prioritatea de investiții 9.1, pentru PROIECTELE aferente Strategiilor de Dezvoltare Locala selectate la finanțare în cadrul Programului Operațional Capital Uman – POCU- 2014-2020.

Ordinul MDRAP nr. 2953/22.10.2019 pentru aprobarea ghidului solicitantului – conditii specifice, axa 9, PI 9.1 – DLRC.
Date of launching the project request: 22.10.2019;
Date and time of starting the submission of projects in MYSMIS: 23.10.2019, 10.00 a.m.;

For PROJECT CALLS POR/2019/9/9.1/1/7 REGIONS and POR/2019/9/9.1/1/BI: 
Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 31.12.2021, ora 10.00.

For the CALL FOR PROJECTS POR/2019/9/9.1/1/Enterprises related to the de minimis scheme for insertion social economy enterprises:
Data și ora de închidere a depunerii de proiecte: 1.06.2020, ora 17.00.
The contract deadline for the de minimis scheme within this guide is 31.12.2020.
Ordin MDRAP nr. 2587/13.09.2019 pentru aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru sprijinirea intreprinderilor de economie sociala de insertie in cadrul POR 2014-2020.

Ordinul comun MFE nr. 559/28.03.2019 si MDRAP nr. 1520/10.04.2019 pentru aprobarea Orientarilor pentru Grupurile de Actiune Locala privind implementarea Strategiilor de Dezvoltare Locala la nivelul oraselor cu peste 20000 locuitori-etapa a III-a mecanismului DLRC.

Ghid 9.1

Order 2587/13.09.2019 

Order 2953/22.10.2019

Ordin 559/28.03.2019 – 1520/10.04.2019

Orientari GAL etapa III CLLD

Depunerea proiectelor se va face începând cu data de  23.10.2019, ora 10.00.

Pentru apelurile de proiecte POR/2019/9/9.1/1/7REGIUNI și  POR/2019/9/9.1/1/BI, cererile de finanțare vor putea fi transmise până la data de 31 decembrie 2021, ora 10.00, iar pentru apelul de proiecte POR/2019/9/9.1/1/Întreprinderi, cererile de finanțare vor putea fi transmise până pe 1.06.2020, ora 17.00.

* * *

pore este unul dintre programele operaționale din generația 2014-2020 implementate în România, cofinanțate din fondurile europene structurale și de investiții şi gestionat de Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice (MDRAP), în calitate de Autoritate de Management.

Previous Post
Achiziție servicii de organizare seminarii
Next Post
Purchase of catering services
Menu
Skip to content